in ,

Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την συνεταιριστική κατοικία – Παρουσίαση της ευρωπαϊκής εμπειρίας

Η Πρωτοβουλία Αλληλέγγυας Συγκατοίκησης Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τους Περβολάρηδες Θεσσαλονίκης επιχειρούν να ανοίξυν τη συζήτηση πάνω στη συνεταιριστική κατοικία και να φέρουν την ευρωπαϊκή εμπειρία πιο κοντά μας. Για αυτό τον λόγο διοργανώνουν εκδήλωση γνωριμίας με τους οργανισμούς Miethäuser Syndikat και Commoning Spaces Network την Κυριακή 03/03 στις 10:45 στον Πολυχώρο Ένεκεν (Προξένου Κορομηλά 37, 1ος όροφος).

Στην εκδήλωση θα βρεθεί και θα μιλήσει ο Peter Kämmerling, μέλος των παραπάνω οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα υπάρξει διερμηνεία από τα αγγλικά στα ελληνικά.

Επίσης για όσους και όσες δεν θα μπορέσουν να παραβρεθούν δια ζώσης, θα υπάρξει η δυνατότητα διαδικτυακής σύνδεσης μέσω του συνδέσμου:

https://us06web.zoom.us/j/84732942964
Meeting ID: 847 3294 2964

Όπως επισημαίνει η πρόσκληση στην εκδήλωση:

Οι πρωτοβουλίες για δημιουργία κοινοτήτων συστέγασης είναι μία πραγματικότητα εδώ και δεκαετίες σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα η συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα χρόνια, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν απτά αποτελέσματα. Η παρούσα εκδήλωση στοχεύει στη γνωριμία με την έννοια της συνεταιριστικής κατοικίας όπως αυτή προκύπτει από δύο οργανισμούς που επιχειρούν να αναδείξουν τα ζητήματα της συνεταιριστικής κατοικίας, αλλά και να βοηθήσουν άλλες ομάδες να δημιουργήσουν τα δικά τους εγχειρήματα. Πιο συγκεκριμένα:

Το Mietshäuser Syndikat (σ.σ. «συνδικάτο διαμερισμάτων», συντομογραφία MHS, https://www.syndikat.org) είναι μια συνεταιριστική, μη εμπορική κοινοπραξία στη Γερμανία (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) που βοηθά τις κοινότητες να αποκτήσουν μακροπρόθεσμα οικονομικά προσιτό χώρο διαβίωσης μέσω μιας νομικής, συλλογικής συμφωνίας ιδιοκτησίας. Έχει συσταθεί το 1992 και σήμερα λειτουργούν εντός του MHS περίπου 190 εγχειρήματα συνεταιριστικής μορφής στέγασης, ενώ έχει επεκταθεί και στις γειτονικές χώρες. Ουσιαστικά πρόκειται για μία συνεργατική, μη-εμπορική εταιρεία επενδύσεων που σκοπός της είναι η συνεργατική αγορά σπιτιών τα μέλη των οποίων αυτο- οργανώνονται και μετατρέπουν σε κοινή τους ιδιοκτησία, μέσω αγοράς, αυτά τα σπίτια με σκοπό τη δημιουργία μακρόχρονων προγραμμάτων στέγασης.

Το MHS βλέπει τον εαυτό του σαν ένα δημοκρατικό δίκτυο «από τα κάτω» με κόμβους σε όλη τη Γερμανία αλλά και έξω από αυτή. Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε όλα αυτά τα εγχειρήματα, διασφαλίζοντας τη μεταφορά των πόρων και την επικοινωνία μεταξύ τους. Με λίγα λόγια, το MHS είναι ένα κοινωνικό κίνημα του οποίου τα μέλη, σπαρμένα σε όλη τη Γερμανία, δρουν συλλογικά εμφορούμενα από δεσμούς αλληλεγγύης και σε οριζόντια διασύνδεση μεταξύ τους. Το καταστατικό του Συνδικάτου δηλώνει ότι: «Σκοπός του είναι ο αλληλέγγυος συνεταιρισμός στο πεδίο των διαμερισμάτων και των κτιρίων. Είναι κοινός σκοπός όλων των μελών να δημιουργήσουν αυτό οργανωμένες δομές για την υποστήριξη και πολιτική εφαρμογή των αιτημάτων για αξιοπρεπείς χώρους διαβίωσης, για ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας, για όλους».

Υπάρχουν τρεις στόχοι στο πρόγραμμα:

• Η απόσυρση κατοικιών από την καπιταλιστική αγορά ακινήτων,

• Η μεταφορά αλληλέγγυων καλών πρακτικών και στήριξη από τα ισχυρότερα προς τα πιο ασθενή στεγαστικά εγχειρήματα εντός του δικτύου του MHS.

• Η εξαγωγή παραδείγματος προς ανθρώπους/ομάδες με σκοπό το άνοιγμα της συζήτησης περί συνεταιριστικής κατοικίας.

Το Commoning Spaces Network e.V. (συντομογραφία CSN, https://commoning.space/) δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 στο Βερολίνο. Τα μέλη του είναι άτομα, άτυπες και επίσημες ομάδες και δίκτυα εντός της Ευρώπης και οι σκοποί του περιγράφονται παρακάτω:

– Συμβουλευτική σε αναδυόμενες ομάδες ώστε να ιδρύσουν εγχειρήματα συνεταιριστικής κατοικίας και υποστήριξη δημιουργίας δικτύων σε νέες χώρες,

– Εκπροσώπηση των μελών του στις νομικές πράξεις της ΕΕ,

-Οργάνωση διεθνούς αλληλεγγύης μεταφοράς γνώσης μεταξύ των μελών του,

– Συντονισμός και διεξαγωγή κοινών έργων με τα μέλη και τους εταίρους του,

– Ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Συνεταιρισμού για τη χρηματοδότηση συνεταιριστικών στεγαστικών εγχειρημάτων.

Εισηγητής των παρουσιάσεων θα είναι ο Peter Kämmerling, μέλος του Mietshäuser Syndikat και ιδρυτικό μέλος του Commoning Spaces Network. Από το 2017 συμμετέχει στη δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων για τη συνεταιριστική κατοικία ενώ προετοιμάζει το έδαφος για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Συνεταιρισμού τον Απρίλιο του 2024, ο σκοπός του οποίου είναι η χορήγηση μακρόχρονων στεγαστικών δανείων με ευνοϊκούς όρους σε ομάδες συνεταιριστικής κατοικίας.

Οι Περβολάρηδες Θεσσαλονίκης είναι μια εθελοντική ομάδα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης που λειτουργεί υπό τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου, με κύριο σκοπό την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της περμακουλτούρας. Ενεργοί πολίτες ξεκίνησαν την ομάδα το 2013 ως ένα κίνημα βάσης για να καλυφθούν νέες ανάγκες που γεννήθηκαν από την τότε οικονομική και κοινωνική κρίση. Συνδετικός κρίκος όλων των δράσεων της ομάδας είναι η τροφή και οι σχέσεις που διαμορφώνονται σε όλη τη διάρκεια του κύκλου της (σπορά, καλλιέργεια, συλλογή, επεξεργασία, μαγείρεμα, αλλά και ανάκτηση και επεξεργασία σπαταλώμενων τροφίμων), ενώ πλέον έχει προστεθεί και η θεματική της συνεργατικής κατοικίας. Ενδεικτικές δράσεις της ομάδας αποτελούν η κοινωνική και συλλογική κουζίνα, η ανάκτηση τροφίμων, η μελισσοκομία, η καλλιέργεια οπωροκηπευτικών με τη μέθοδο της περμακουλτούρας, οι κοινοτικές δράσεις ενημέρωσης, η διεξαγωγή εργαστηρίων στις θεματικές της οικιακής αυτάρκειας, της διατροφικής κυριαρχίας, της συνεργατικότητας και της ενδυνάμωσης κοινότητας, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής και τεχνογνωσίας πάνω στην επεξεργασία τροφής και την ανάπτυξη κοινοτήτων zero waste σε δημόσια σχολεία και κοινωνικούς φορείς.

Η Πρωτοβουλία Αλληλέγγυας Συγκατοίκησης Θεσσαλονίκης είναι μια άτυπη συλλογικότητα που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 2023. Η ομάδα περιλαμβάνει άτομα διαφόρων ηλικιών και διαφορετικών αναγκών. Με τη συγκατοίκηση η ομάδα επιχειρεί να απαντήσει σε δύο κεντρικά ζητήματα της εποχής μας: την αύξηση του κόστους διαβίωσης και τη μοναχική αντιμετώπιση προβλημάτων που θα έπρεπε να έχουν συλλογική απάντηση. Μέσω της κοινότητας που επιχειρεί να δημιουργήσει, η ομάδα ανιχνεύει τρόπους να σχετίζεται, να συγκατοικεί και να αλληλοβοηθιέται. Αρχές της είναι η ισοτιμία, η αλληλεγγύη, η άμεση δημοκρατία και η συμπερίληψη.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται συναινετικά με στόχο την ομοφωνία. Κάποια μέλη έχουν άμεση ανάγκη για συγκατοίκηση ενώ κάποια άλλα βλέπουν ότι θα έχουν την ανάγκη αυτή αργότερα. Διερευνούνται όλες οι δυνατές μορφές συλλογικής κατοικίας: συγκατοίκηση σε ξεχωριστά διαμερίσματα με κοινούς χώρους, συγκατοίκηση σε κοινό σπίτι με ξεχωριστά δωμάτια και όλους τους υπόλοιπους χώρους κοινούς, εντός ή εκτός πόλης, αγορά χώρου, χρησιδάνειο, ενοικίαση, κλπ. Το κάθε μέλος της ομάδας διατηρεί την ελευθερία να αποφασίζει τι είναι αυτό που ταιριάζει στις δικές του ανάγκες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Οι “πλουτίσαντες επί Κατοχής” και η λεηλασία των εβραϊκών περιουσιών της Θεσσαλονίκης

Εκδήλωση μνήμης για το έγκλημα στα Τέμπη στο 1ο Γυμνάσιο Πανοράματος (φωτορεπορτάζ)