Μέσα σε συνθήκες ανελευθερίας του Τύπου, συγκεντρωτισμού των
ΜΜΕ σε ολιγάρχες της ενημέρωσης αλλά και αυξανόμενης οικονομικής κρίσης, τα
συνεργατικά εγχειρήματα του Τύπου χρειάζονται μια συνεχή και μόνιμη στήριξη,
προκειμένου να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να κάνουν ανεξάρτητη δημοσιογραφία
μακριά έξω από κρατικά και οικονομικά συμφέροντα.

 

Πρόκειται για μια καθημερινή δουλειά που απαιτεί κόπο και έξοδα
και η οποία μόνο μέσω της κοινωνικής χρηματοδότησης μπορεί να αντέξει στο χρόνο.
Για τον λόγο αυτό πήραμε την πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε μια μόνιμη φόρμα δωρεών.
Η οποιαδήποτε οικονομική συνεισφορά θα είναι πολύτιμη.

Η ομάδα του Alterthess

Δωρεά

Ετήσια ή Μηνιαία Συνδρομή