in , ,

CoHabiting Vacancies / Συν-κατοικώντας τα κενά

Φοιτητικός & Νεανικός Συνεργατικός Διαγωνισμός για την μετατροπή Κενών Κτιρίων σε Στεγαστικούς Συνεταιρισμούς

Συνεργατικό διαγωνισμό νέων για την συνεταιριστική κατοικία στην Ελλάδα διοργανώνει η ανοιχτή ομάδα έρευνας-δράσης CoHab.

Το CoHab είναι μια ανοιχτή ομάδα, μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης που έχει ως στόχο την προώθηση συνεταιριστικών μορφών κατοικίας στην Ελλάδα ως μια ρεαλιστική εναλλακτική για την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή & ποιοτική κατοικία με όρους αυτο-οργάνωσης, φροντίδας και περιβαλλοντικής μέριμνας.

Δημιουργήθηκε από την ανάγκη των μελών της να κατανοήσουν και να περιγράψουν την κρίση στον τομέα της κατοικίας, αλλά και την ευρύτερη υποβάθμιση της αστικής κατοίκησης, που συντελείται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, καθώς και να αναζητήσουν αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισής της. Αντλώντας έμπνευση από επιτυχημένα μοντέλα συνεργατικής/συλλογικής κατοικίας που έχουν υλοποιηθεί στο εξωτερικό, το CoHab έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 2016 ένα ανοιχτό εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού που στόχο έχει τη διερεύνηση των σχετιζόμενων με την κατοικία τοπικών αναγκών, καθώς και των δυνατοτήτων για τη δημιουργία του πρώτου εγχειρήματος συνεταιριστικής κατοικίας/συλλογικής ιδιοκτησίας στην Αθήνα. 

Ο διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός, όπως αναφέρει το coHab «απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και νέους/ες επαγγελματίες (έως και το 7ο έτος από την αποφοίτησή τους από το 1ο πτυχίο) σε ομάδες τουλάχιστον τριών ατόμων. Ενθαρρύνουμε την διεπιστημονική συνεργασία (καλό είναι οι ομάδες να μην αποτελούνται μόνο από αρχιτέκτονες) και την κοινωνική συνδεσιμότητα (καλό είναι οι ομάδες να είναι σε επαφή με τοπικές συλλογικότητες, οργανώσεις, φορείς που θέτουν αιτήματα για την συλλογική και οικολογική διαβίωση). Οι συνεργασίες αυτές θα διευκολυνθούν και μέσα από την διαδικασία του διαγωνισμού».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επεξεργασία εναλλακτικών σεναρίων για τη μετατροπή κενών κτιρίων -που ανήκουν κυρίως σε δημόσιους ή κοινωφελείς οργανισμούς, όπως δήμους, πανεπιστήμια, ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, ιδρύματα, εκκλησία κ.λπ.- σε διαφορετικούς τύπους σεναρίων συνεταιριστικής στέγασης σύμφωνα με τις τοπικές και κοινοτικές ανάγκες.

«Η συλλογική πρόκληση του διαγωνισμού είναι να φανταστούμε, να σχεδιάσουμε και να διεκδικήσουμε εναλλακτικά μοντέλα στέγασης, που θα βασίζονται στην αυτοδιαχείριση, την δημοκρατία, την αλληλεγγύη και τον διαμοιρασμό των πόρων, και να πειραματιστούμε με διαφορετικές μορφές συλλογικής ιδιοκτησίας, βιώσιμης αρχιτεκτονικής και κοινής διαβίωσης» σημειώνεται στην πρόσκληση χαρακτηρίζοντας τον διαγωνισμό συνεργατικό γιατί έχει σαν βασικό στόχο την ενίσχυση και διεύρυνση της κοινότητας διαλόγου και συλλογικής παραγωγής γνώσης για τους στεγαστικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Ζητούμενο είναι να παραχθούν, μέσα από μια πυκνή συλλογική διαδικασία μάθησης, εναλλακτικά φαντασιακά για υφιστάμενα κτίρια που παραμένουν κενά ή που τα βλέπουμε σταδιακά να μετατρέπονται σε ξενοδοχεία, πολυτελή διαμερίσματα ή εμπορικές κατοικίες, ως μέθοδος για την τροφοδότηση της δημόσιας συζήτησης και την ενεργοποίηση συλλογικών διεκδικήσεων. Γι’ αυτό προτείνεται ένας διαγωνισμό που θα αφορά όσο το δυνατόν περισσότερα κτίρια σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας (θα υπάρχει δυνατότητα ενσωμάτωσης επιπλέον κτιρίων/περιοχών παρέμβασης ανάλογα με το τοπικό ενδιαφέρον).

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί παράλληλα με το εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο, από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο 2024.

Η διαδικασία συμμετοχής περιλαμβάνει μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων για το τι είναι οι στεγαστικοί συνεταιρισμοί με διαφορετικά παραδείγματα από την Ευρώπη, για το θεσμικό πλαίσιο, τις δημόσιες πολιτικές και τους τρόπους χρηματοδότησής που τους υποστηρίζουν, και τέλος τις διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού και παραγωγής τους. Στα σεμινάρια θα συμμετέχουν ειδικοί και μέλη συνεταιρισμών από διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης.

«Σας προσκαλούμε λοιπόν να εξερευνήσουμε συλλογικά το ρόλο της αρχιτεκτονικής ως ένα σημαντικό κοινωνικό εργαλείο που μπορεί να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την παραγωγή βιώσιμων και ανθεκτικών κοινοτήτων που αντιστέκονται μέσω συλλογικών συνεταιριστικών λύσεων και που διεκδικούν το δικαίωμα στη στέγαση, την εργασία και την συλλογική διαβίωση!» καταλήγει στην πρόσκλησή του το CoHab

Προτεινόμενα ακίνητα

Η ομάδα CoHab προτείνει καταρχήν ανενεργά κτίρια που ανήκουν σε δημόσιους ή κοινωφελείς φορείς στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Βόλο.

Δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν στην λίστα επιπλέον προτεινόμενα ακίνητα στις ίδιες ή άλλες πόλεις της Ελλάδας, ανάλογα με το ενδιαφέρον που υπάρχει για συμμετοχή από τοπικές ομάδες (ειδικά στις πόλεις που λειτουργούν Αρχιτεκτονικές Σχολές). Σε αυτή την περίπτωση οι ομάδες θα προτείνουν ακίνητα που θέλουν οι ίδιες να αναλάβουν.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές ή/και νέους απόφοιτους/επαγγελματίες (έως επτά χρόνια από την αποφοίτηση από το πρώτο πτυχίο). Για την πιστοποίηση θα κατατίθεται βεβαίωση φοίτησης ή βεβαίωση αποφοίτησης.

* Η διοργάνωση εντάσσεται στο ετήσιο σχέδιο δράσης της ομάδας, είναι εθελοντική. Τα βραβεία θα είναι υπό μορφή επίσκεψης και παραμονής σε στεγαστικούς συνεταιρισμούς σε πόλεις της Ευρώπης με την υποστήριξη στεγαστικών συνεταιρισμών στις αντίστοιχες πόλεις.

Σημαντικές ημερομηνίες/Πρόγραμμα διαγωνισμού

Προθεσμία εγγραφών: 15/04/24-15/05/24

Σεμινάρια: 20/05-07/06

Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων: Μετά το καλοκαίρι. Η ημερομηνία θα συναποφασιστεί με τους/ις συμμετέχοντες/ουσες.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την υποστήριξη: ΣΑΔΑΣ, κ.α. (TBA)

Ιστοσελίδα διαγωνισμού: cohabathens.org/competition

Επικοινωνία

[email protected] (για ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό), [email protected] (για ερωτήματα σχετικά με το CoHab)

Η πρωτοβουλία CoHab 

Η ομάδα CoHab είναι μια ανοιχτή ομάδα έρευνας-δράσης, μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης για ερευνητές, ακτιβιστές και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να διεκδικήσει τη στέγαση ως δικαίωμα και να εξερευνήσει εναλλακτικά μοντέλα στέγασης που βασίζονται στην αυτοδιαχείριση, την δημοκρατία, την αλληλεγγύη και την συλλογική ιδιοκτησία. Δημιουργήθηκε το 2016, αντλώντας έμπνευση από επιτυχημένα συνεταιριστικά στεγαστικά εγχειρήματα σε πόλεις της Ευρώπης και από την πρόσφατη αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για αυτά τους στεγαστικούς συνεταιρισμούς και την συνεργατική κατοικία, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. 

Η ομάδα CoHab διοργανώνει συζητήσεις και εργαστήρια εφαρμόζοντας συμμετοχικές μεθόδους, συμμετέχει σε δημόσιες εκδηλώσεις και παράγει συλλογικά γνώση για την διάγνωση των τοπικών στεγαστικών αναγκών και δυνατοτήτων. Τον Ιούλιο του 2023 δημοσίευσε το CoHab Toolkit μια συλλογή πληροφοριακών κειμένων και εργαλείων για την συνεταιριστική κατοικία και τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεταιριστικών στεγαστικών εγχειρημάτων στην Ελλάδα. Αποτελεί μια συμβολή στον δημόσιο διάλογο και μια αποτύπωση της συλλογικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια με στόχο την ωρίμανση της συζήτησης -και την παραγωγή της απαραίτητης γνώσης- για τη δημιουργία του πρώτου έργου συνεταιριστικής στέγασης/συλλογικής ιδιοκτησίας στην Αθήνα. 

Το 2023 η ομάδα αποφάσισε την διοργάνωση του “ακτιβιστικού”/”πιθανολογικού” διαγωνισμού CoHabiting Vacancies/Συν-κατοικώντας τα κενά ως μέρος αυτής της προσπάθειας, στοχεύοντας στην μεγαλύτερη διάχυση της γνώσης και την διεύρυνση της κοινότητας των ανθρώπων και ειδικών που συμμετέχουν στην παραγωγή εναλλακτικών φαντασιακών για την συλλογική κατοίκηση στην χώρα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Την απόδοση ευθυνών για τις αστυνομικές βαρβαρότητες στην πορεία για το έγκλημα των Τεμπών ζητάει το ΚΙΑ Θεσσαλονίκης

Αστυνομική εισβολή και εκκένωση της κατάληψης Rosa Nera στα Χανιά