Τοξικά φυτοφάρμακα ξεχασμένα για χρόνια στην Σταυρούπολη

Την άμεση απομάκρυνση μιας μεγάλης ποσότητας γεωργικών φυτοφαρμάκων και συσκευασιών με υπολείμματα αυτών που περιέχουν τοξικές ιδιότητες και  βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια παλιά καπναποθήκη στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης ζήτησε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προτείνοντας με έγγραφό της προς την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

Γράφει η Σταυρούλα Πουλημένη για το stokokkino.gr

Το κτίριο, στον 4ο όροφο του οποίου, βρίσκονται αποθηκευμένα τα ληγμένα και χωρίς έγκριση κυκλοφορίας φυτοφάρμακα, είναι στην οδό Σοφοκλέους 34,  δίπλα σε κατοικημένη περιοχή και ανήκε στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού έκλεισε πριν 15 χρόνια και το 2005 το κτίριο παραχωρήθηκε δωρεάν για 99 χρόνια στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αλλά από τότε μέχρι και σήμερα κανείς αρμόδιος ούτε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά ούτε και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν φρόντισαν να απομακρύνουν τις επικίνδυνες συσκευασίες . 

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για 5 τόνους φυτοφαρμάκων που δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας και  συσκευασίες με υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων – γεωργικών φαρμάκων που ανήκαν στον Ε.Ο.Κ. και δεν καταστράφηκαν όπως προβλέπονταν από τη νομοθεσία παρ`ότι καταγράφηκαν κατά την απογραφή και εκκαθάριση της κινητής περιουσίας του Ε.Ο.Κ. 

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας στον 4ο όροφο του κτιρίου που μέχρι πρότινος φιλοξενούσε υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται αποθηκευμένα “1. 403 μεταλλικά δοχεία με σακίδια του εντομοκτόνου φωσφορούχου αργιλίου (aluminium phosphide) με την εμπορική ονομασία DETIA GAS EX-B τα οποία είναι ληγμένα και η έγκριση κυκλοφορίας τους έχει ανακληθεί για τον συγκεκριμένο τύπο συσκευασίας, 14 χαλύβδινες φιάλες με υγροποιημένο βρωμιούχο μεθύλιο (Bromomethane 98%) το οποίο είναι υποκαπνιστικό απολυμαντικό-εντομοκτόνο και χλωροπικρίνη (Chloropicrin 2%) με την εμπορική ονομασία METHYL BROMIDE των οποίων η έγκριση κυκλοφορίας έχει ανακληθεί,  4 πλαστικά δοχεία με το εντομοκτόνο DDVP, dichlorvos (ISO); (2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate) 7,6% και μεθυλοχλωροφόρμιο (methyl chloroform) 25% με την εμπορική ονομασία ΕΡΚΟΒΑΝ 7 και ΝΟΥΒΑΝ 7 τα οποία είναι ληγμένα και η έγκριση κυκλοφορίας τους έχει ανακληθεί, 4. 174 χαλύβδινες φιάλες κενές με υπολείμματα υγροποιημένου βρωμιούχου μεθυλίου (Bromomethane 98%) το οποίο είναι υποκαπνιστικό απολυμαντικό-εντομοκτόνο και χλωροπικρίνης (Chloropicrin 2%) με την εμπορική ονομασία METHYL BROMIDE του οποίου η έγκριση κυκλοφορίας έχει επίσης ανακληθεί,  3 πλαστικά δοχεία κενά με υπολείμματα του εντομοκτόνου DDVP, dichlorvos (ISO); (2,2- dichlorovinyl dimethyl phosphate) 7,6% και μεθυλοχλωροφόρμιο (methyl chloroform) 25% με την εμπορική ονομασία ΕΡΚΟΒΑΝ 7 και ΝΟΥΒΑΝ 7 του οποίου η έγκριση κυκλοφορίας έχει επίσης ανακληθεί και 2 βαρελάκια κενά με υπολείμματα του εντομοκτόνου PYRETHRINE BIO 107 PROCIDA που δεν διαθέτει έγκριση κυκλοφορίας”.

Οι συγκεκριμένες ουσίες που βρίσκονται στα σκευάσματα των φυτοφαρμάκων είναι τοξικές σε περίπτωση εισπνοής, κατάποσης, προκαλούν βλάβες ύστερα από παρατεταμένη έκθεση ενώ σε επαφή με το νερό μπορούν να αυτοαναφλεγούν.

Σοβαρό ζήτημα τίθεται, επίσης, όσον αφορά στις συνθήκες αποθήκευσης των φυτοφαρμάκων που αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα καθώς, όπως η ίδια η Διεύθυνση της Περιφέρειας αναφέρει στην εισήγησή της προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας,  δεν πληρούν σε καμία περίπτωση τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τον νόμο και την κοινοτική νομοθεσία καθώς και ότι η διάβρωση που έχουν υποστεί οι συσκευασίες τις καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνες για την πρόκληση της αυτανάφλεξης. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα σκευάσματα αυτά που δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας θα έπρεπε να αποσυρθούν και να καταστραφούν στη χώρα αποστολής μια διαδικασία που πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με την διαχείριση αποβλήτων που προκύπτουν μετά τη χρήση του περιεχομένου τους  ενώ σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα από 1.000 έως 30.000 ευρώ για τον κάτοχο των προϊόντων.

Για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων απαιτείται η συλλογή και η μεταφορά τους  σε κατάλληλα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις για την επεξεργασία τους με σκοπό ανάκτηση υλικών ή ενέργειας. Σε περίπτωση ανακύκλωσης πρέπει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να ληφθεί πρόνοια για τις επιτρεπόμενες χρήσεις του ανακυκλωμένου υλικού συσκευασίας, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, και το κόστος διαχείρισης βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των αποβλήτων και τον τρέχοντα ή τους προκατόχους των αποβλήτων. 

Το απαραίτητο ποσό για την απόσυρση των επικίνδυνων αποβλήτων από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας εγκρίθηκε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για να ανατεθεί σε κατάλληλη ιδιωτική εταιρεία για την διαχείριση τους. Ωστόσο απορίας άξιο είναι γιατί επί 15 χρόνια καμιά αρμόδια υπηρεσία δεν ανέλαβε την πρωτοβουλία να κινήσει τις διαδικασίες για να αποσύρει τα  φυτοφάρμακα τόσο το διάστημα που στους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου λειτουργούσαν υπηρεσίες της Περιφέρειας όσο και τώρα που η πρώην καπναποθήκη που βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα από κατοικημένη περιοχή, είναι ερμητικά κλειστή. 

Ερώτημα αποτελεί ακόμη αν η Περιφέρεια έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας μέχρι την απομάκρυνση των σκευασμάτων και των συσκευασιών φυτοφαρμάκων δεδομένου ότι και η ίδια η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας αναγνωρίζει ότι οι συνθήκες αποθήκευσης κάθε άλλο παρά κατάλληλες είναι. 

Ενημέρωση για το θέμα το οποίο μετά από 15 χρόνια γίνεται γνωστό,  ζήτησε ο περιφερειακός σύμβουλος της ΡΙΖ.ΑΡΕΝ Γ. Θεοδωρόπουλος ζητώντας να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες από τον ίδιο τον εισηγητή της έκθεσης. Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής δεσμεύτηκε επ` αυτού να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση σε επόμενη συνεδρίαση. Ο κ. Θεοδωρόπουλος έθεσε ακόμη ζήτημα μεγάλης διακινδύνευσης, δημόσιας υγείας και ασφάλειας τονίζοντας ότι οι ενέργειες απομάκρυνσης των φυτοφαρμάκων πρέπει να γίνουν άμεσα.