in ,

Προβλήματα από τη μεταστέγαση του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης

Επιστολή του Συλλόγου Καθηγητών-τριών

Το στεγαστικό πρόβλημα του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης φέρνει στο φως της δημοσιότητας επιστολή του συλλόγου καθηγητών-τριών προς το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και σε άλλους φορείς. Όπως τονίζεται μεταξύ άλλων στην επιστολή η µεταστέγασή του για το διάστηµα των τριών και πλέον ετών λόγω της αναγκαστικής «έξωσής» του από το διατηρητέο της Φράγκων, για λόγους ριζικής ανακαίνισης, είναι µείζον θέµα. «Μολονότι αφορά πρωτίστως τους διδασκόµενους και τους διδάσκοντες, δεν υπήρξε καµία συνεδρίαση προς ενηµέρωση από τον κ. Διευθυντή ή/και τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τα σοβαρά προβλήµατα, που προκύπτουν» σημειώνει στην επιστολή του ο σύλλογος απευθύνοντας έκκληση για άµεση εύρεση και οργάνωση ενός ενιαίου χώρου µεταστέγασης, στον οποίο θα µεταφερθεί το σύνολο των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του Κ.Ω.Θ. για την ασφαλή, απρόσκοπτη, πλήρη και αξιοπρεπή συνέχιση της λειτουργίας του.

Το Κρατικό Ωδείο ιδρύθηκε το 1914 στη Θεσσαλονίκη και παραµένει το µοναδικό κρατικό της χώρας. Στα σχεδόν 110 χρόνια λειτουργίας του έχει επιτύχει αφ’ενός να είναι συνώνυµο των υψηλού επιπέδου σπουδών µε τους απόφοιτούς του να διαπρέπουν εντός κι εκτός Ελλάδας και αφετέρου να προσαυξάνει την κοινωνική του προσφορά µε καλλιτεχνικές δράσεις και πολιτιστικές συνεργασίες. Το στεγαστικό πρόβληµα του Κ.Ω.Θ. επανέρχεται στο προσκήνιο λόγω της αναγκαστικής «έξωσής» του από την επί 36 χρόνια έδρα του, το διατηρητέο της Φράγκων (ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ), η ριζική ανακαίνιση του οποίου εντάχθηκε για χρηµατοδότηση στο Ταµείο Ανάκαµψης µε χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου το Δεκέµβριο του 2025.

Η µεταστέγασή του για το διάστηµα των τριών και πλέον ετών είναι µείζον θέµα. Μολονότι αφορά πρωτίστως τους διδασκόµενους και τους διδάσκοντες, δεν υπήρξε καµία συνεδρίαση προς ενηµέρωση από τον κ. Διευθυντή ή/και τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τα σοβαρά προβλήµατα, που προκύπτουν. Οι τετελεσµένες επιλογές και αποφάσεις Διοίκησης και Διεύθυνσης κατακερµατίζουν το Κρατικό Ωδείο και τις δραστηριότητές του και θέτουν σε κίνδυνο το εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό έργο, την περιουσία του και το µέλλον του :

Η µετεγκατάσταση µέρους των δραστηριοτήτων του Ωδείου σε χώρους του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, παρά την αγαθή προαίρεση, τη θετική ανταπόκριση και την αλληλέγγυα στάση των ανθρώπων του Μ.Σ.Θ., δεν καλύπτει τις διδακτικές και καλλιτεχνικές ανάγκες του Κ.Ω.Θ. Σηµειωτέον ότι δεν παραχωρείται η αίθουσα εκδηλώσεων του Μ.Σ.Θ. και εποµένως οι συναυλίες, οι απολυτήριες εξετάσεις, οι πρόβες και γενικότερα οι εκδηλώσεις του Κ.Ω.Θ. θα διεξάγονται σε διαφορετικούς και απροσδιόριστους άλλους χώρους. Παράλληλα δροµολογείται η µεταστέγαση ορισµένων µαθηµάτων και των µουσικών συνόλων του Κ.Ω.Θ. σε ακατάλληλους υπόγειους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, τους οποίους το Κ.Ω.Θ. αναλαµβάνει µε δικές του δαπάνες να µετατρέψει σε κατάλληλους (µελέτη αλλαγής χρήσης και µελέτη καταλληλότητας από µηχανικό, σχετικές άδειες για εκτέλεση εργασιών κ.ά.).

Επιπλέον, το Μ.Μ.Θ. ζητά αποζηµίωση για τη χρήση των παραχωρούµενων χώρων, το ύψος της οποίας δεν έχει καν προϋπολογιστεί.

Τέλος, η µεταφορά της πλούσιας και µοναδικής σε πρωτότυπες παρτιτούρες βιβλιοθήκης του Κ.Ω.Θ. σε χώρους του Μ.Μ.Θ. είναι προβληµατική από άποψη ασφάλειας και χρηστικότητας. Οι «λύσεις» αυτές εκτός του ότι θα έπρεπε να βασίζονται σε οικονοµοτεχνική µελέτη και να µην επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Κ.Ω.Θ. δεν διασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία του Ωδείου, παρακωλύουν το έργο του και καθιστούν ορατό τον κίνδυνο συρρίκνωσής του. Ενόψει της νέας ακαδηµαϊκής χρονιάς απευθύνουµε έκκληση για άµεση εύρεση και οργάνωση ενός ενιαίου χώρου µεταστέγασης, στον οποίο θα µεταφερθεί το σύνολο των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του Κ.Ω.Θ. για την ασφαλή, απρόσκοπτη, πλήρη και αξιοπρεπή συνέχιση της λειτουργίας του..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Βoutique hotel να γίνει…

Γυναικοκτονία στη Χαλκίδα