in ,

ΠΚΜ: «Έργο έξι εκατομμυρίων ευρώ για καθαρισμό ρεμάτων με τη διαδικασία παροχής υπηρεσίας;»

ΠΚΜ: «Έργο έξι εκατομμυρίων ευρώ για καθαρισμό ρεμάτων με τη διαδικασία παροχής υπηρεσίας;»

Ερωτήματα για την επιλογή της διοίκησης Τζιτζικώστα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να εντάξει ως «παροχή υπηρεσίας» την διαδικασία καθαρισμού των ρεμάτων της Περιφέρειας, κόστους 6.000.000 ευρώ, θέτουν με κοινή δήλωση τους οι περιφερειακοί σύμβουλοι της ΠΚΜ, Δέσποινα Χαραλαμπίδου και Γιώργος Θεοδωρόπουλος.

Αναλυτικά η κοινή τους δήλωση:

«Στη 17η συνεδρίαση  του Π.Σ. της Π.Κ.Μ. που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2/11/2018 και στη ψηφοφορία για το 9ο θέμα που ήταν η Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, υδατορεμάτων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης με προϋπολογισμό 6.000.000 €,  τονίσαμε τη σπουδαιότητα του καθαρισμού των ρεμάτων (ανοικτών και κλειστών) , τάφρων και οχετών , στα οποία υπάρχει ο κίνδυνος πλημμύρας, καταγγείλαμε το γεγονός ότι οι πιο πρόσφατες εργολαβίες καθαρισμού των ρεμάτων της Θεσσαλονίκης εκτελέστηκαν το 2011, ψηφίσαμε όμως ΚΑΤΑ, λόγω της επιλογής της Διοίκησης να εκτελέσει το σοβαρό αυτό έργο, που έχει ζωτική σημασία για την πόλη, τον Νομό, την ανθρώπινη ζωή, την προστασία περιβάλλοντος και την προστασία ανθρώπινων περιουσιών, με τη διαδικασία ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και όχι ως τεχνικό έργο.

Από την ίδια την εισήγηση της υπηρεσίας διαπιστώνουμε ότι για την εκτέλεση του έργου, απαιτούνται συγκεκριμένες   εργασίες , οι οποίες και προϋποθέτουν ειδικές  τεχνικές γνώσεις, όπως: Εκβαθύνσεις – διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με χωροσταθμική μέθοδο, Καθαρισμοί ρεμάτων από φερτά υλικά σε ρέματα με οικολογικό ενδιαφέρον ,Προμήθεια και  τοποθέτηση συρματοκιβωτίων, συρματοπλεγμάτων κλπ. (κατασκευή φατνών), Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος διαφόρων κατηγοριών, Προμήθεια και προσθήκη πρόσμικτων και πρόσθετων στο σκυρόδεμα, βάσει αναφερόμενων πρότυπων ΕΛΟΤ.

Όλα τα προηγούμενα δεν διασφαλίζονται με την επιλογή της Διοίκησης να εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες όχι ως ΕΡΓΟ αλλά ως  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Μάλιστα στην εισήγηση αναφέρεται ότι ο τρόπος επιλογής του αναδόχου της παροχής υπηρεσίας, για το συγκεκριμένο έργο, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Όμως, το άρθρο 2 του Ν.4412/2016 , ορίζει με σαφήνεια τις διαφορές της εκτέλεσης έργου και της προμήθειας ή υπηρεσίας και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η διαφορά τους έγκειται στην απαίτηση μελέτης με χρήση τεχνικών γνώσεων και την παραγωγή ενός αυτοτελούς, οικονομικά ή τεχνικά, λειτουργικού αποτελέσματος. 

Η Διοίκηση της ΠΚΜ οφείλει να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

-Γιατί  επιλέγει τη διαδικασία της παροχής υπηρεσιών και όχι έργου;

-Πως θα διασφαλίσει την ποιότητα του έργου αν δεν ακολουθήσει τη θεσμοθετημένη διαδικασία τήρησης απαιτούμενων, προβλεπόμενων από το Νόμο τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και κανονισμών  για την εκτέλεση του έργου ;

-Γιατί επιλέγει μια διαδικασία, αποφυγής χρήσης των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολογίων του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, η οποία καθιστά τη μελέτη ευάλωτη στη χρήση φωτογραφικών όρων σε ότι αφορά μέσα, υλικά ή μεθόδους, επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις και πληρωμές ;

-Γιατί διακινδυνεύει 6.000.000 ευρώ επιλέγοντας μια διαδικασία η οποία δεν αντιμετωπίζει πιθανές κακοτεχνίες ή πτώχευση εργολάβου, δεν προβλέπει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, ελέγχου και προστασίας του Φορέα σε περίπτωση ανάγκης ;

-Δεν γνωρίζει ότι θα επιβαρυνθεί με αυξημένες τιμές προμήθειας με το πρόσχημα της ποιότητας ;

-Γιατί θέλει να αποφύγει τη θεσμοθετημένη διαδικασία επίβλεψης και παρακολούθησης, από  κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ποιοτικά και ποσοτικά του έργου και της παραλαβής του ( επιβλέποντες μηχανικούς, ορισθέντες όχι ατύπως αλλά με όλες τις ευθύνες που η νομοθεσία επιβάλει) ;

-Γιατί θέλει να αποφύγει τη  θεσμοθετημένη διαδικασία τήρησης προδιαγραφών και κανονισμών για την εκτέλεση του έργου που προβλέπονται και απαιτούνται από τον Νόμο ;

-Γιατί θέλει να αποφύγει τη θεσμοθετημένη , σε περίπτωση έργου, διαδικασία δοκιμασιών και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου 

-Γιατί επιλέγει τη διαδικασία της παροχής, ενώ με αυτήν θα περιοριστούν τα έσοδα του κεντρικού κράτους από εισφορές ΕΦΚΑ & κρατήσεις ;».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης: Η «επένδυση» στην Χαλκιδική και τα προβλήματα Δημόσιας Υγείας που δημιουργεί

59ο ΦΚΘ: Lemonade