in ,

Κάτοικοι αντιδρούν στην οικοδόμηση ελεύθερου χώρου στην περιοχή Γαλαξία

Συγκέντρωση στις 11 Μαΐου μπροστά στο οικόπεδο

Mε εξαφάνιση απειλείται ακόμη ένας ελεύθερος χώρος πρασίνου όπου σχεδιάζεται η ανέγερση οκταώροφης οικοδομής στην περιοχή Γαλαξία,  μεταξύ Δελφών – 25ης Μαρτίου (που περικλείεται από τις οδούς Καρακάση – Τυπάλδου – Φαρμακίδου – Ζαμπελίου ). Κάτοικοι της περιοχής, που  διεκδικούν εδώ και χρόνια τον επαναχαρακτηρισμό του οικοπέδου 1,5 στρέμματος ως κοινόχρηστου χώρου πρασίνου, κινητοποιούνται το τελευταίο διάστημα μέσα από την «Πρωτοβουλία κατοίκων Γαλαξία Θεσσαλονίκης» συλλέγοντας υπογραφές ενώ παράλληλα πραγματοποιούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου που βρίσκεται δίπλα στα γήπεδα του «Γαλαξία» έχουν αναθέσει σε κατασκευαστική εταιρεία να προβεί στις σχετικές γεωτεχνικές μελέτες. Τις προηγούμενες μέρες μάλιστα η Πρωτοβουλία είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Στ. Αγγελούδη εκθέτοντας τα αιτήματά της. Κάτοικοι αναφέρουν ότι η διοίκηση του Δήμου εξέφρασε τη στήριξη στον αγώνα τους, δηλώνοντας ωστόσο δεσμευμένη από τις ενέργειες των προηγούμενων διοικήσεων που δεν προχώρησαν ως όφειλαν στην απαλλοτρίωση του οικοπέδου.

Σε σχετικό διαδικτυακό αίτημα κατοίκων της περιοχής τονίζεται ότι «αν επιτραπεί η ανέγερση του κτιρίου στην περιοχή μας, το πράσινο περιβάλλον θα εξαλειφθεί και θα καταστρέψουμε την ομορφιά και την ποιότητα της ζωής που απολαμβάνουμε τώρα». Ζητά από τις αρχές να αναθεωρήσουν την απόφασή τους και να μην επιτρέψουν την κατασκευή του νέου κτιρίου. Καλούν ακόμη όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στην προστασία του περιβάλλοντός και να διατηρηθούν οι εναπομείναντες χώροι πράσινου προς όφελος όλων ενώ το ερχόμενο Σάββατο 11 Μαΐου στις 11π.μ. πρόκειται να πραγματοποιήσουν νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο οικόπεδο.

Ενδιαφέρον έχει το ιστορικό της υπόθεσης του οικοπέδου και των διεκδικήσεων των κατοίκων όπου αποκαλύπτονται αντιτιθέμενες αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και αποφάσεις για απαλλοτρίωσή του με σχετική έγκριση κονδυλίων που ποτέ δεν εφαρμόστηκαν.

Τον Μάρτιο του 2011, το Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών και Εφαρμογών του Δήμου Θεσσαλονίκης κοινοποίησε στους περίοικους του οικοπέδου τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) Νομού Θεσσαλονίκης που αφορούσε τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης. Με την τροποποίηση αυτή η Διοίκηση έπρεπε να συμμορφωθεί με την υπ’ αριθμ. 2207/2008 Απόφαση του Δ’ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για επαναφορά του οικοπέδου ως οικοδομήσιμου χώρου, καθώς παρήλθαν άπρακτες οι προθεσμίες καταβολής της αναγκαίας αποζημίωσης. Οι περίοικοι αντέδρασαν, απευθύνθηκαν σε πολεοδόμο ενώ παράλληλα δημιούργησαν την «Επιτροπή Κατοίκων άξονα οδού Καρακάση – πάρκου Καούδη – Γαλαξία» μέσω της οποίας υπέβαλαν ένσταση κατά της γνωμοδότησης του ΣΧΟΠ. Στο τέλος του 2011, το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης υπέβαλε αίτημα στο Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ για χρηματοδότηση της απαλλοτρίωσης οικοπέδων που κινδύνευαν λόγω δικαστικών αποφάσεων να απολέσουν τον χαρακτήρα του κοινόχρηστου χώρου-χώρου πρασίνου. Μάλιστα, το εν λόγω οικόπεδο συμπεριελήφθη στην Απόφαση ως πρώτης προτεραιότητας για απαλλοτρίωση με εκτιμώμενο σχετικό κόστος 3.934.000,00 €.

Στο μεταξύ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προώθησε προς τον αρμόδιο Περιφερειάρχη εισήγηση για επαναφορά του οικοπέδου ως οικοδομήσιμου, τελικά όμως με απόφαση (υπ’ αριθμ. 61052/2605/30-03-2012, ΦΕΚ 119ΑΑΠ/10-04-2012) του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας επανυποβλήθηκε αίτημα για χαρακτηρισμό του οικοπέδου ως κοινόχρηστου μετά από συνεδρίαση του  Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ).

Για κάποιο διάστημα το ζήτημα θεωρήθηκε λήξαν για τους κατοίκους που ενημερώθηκαν για τη θετική εξέλιξη. Ωστόσο τον Μάρτιο του 2012, η τότε ιδιοκτήτρια του οικοπέδου υπέβαλε ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προσφυγή ακύρωσης της Απόφασης του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη για τυπικούς λόγους, με αποτέλεσμα  να ακυρωθεί η απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη. Για άγνωστους λόγους ως προς το σκεπτικό, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας το αποχαρακτήρισε με την υπ’ αριθμ. 57049/2470/2012 (ΦΕΚ 276ΑΑΠ/31-07-2013) από κοινόχρηστο χώρο και αποφάσισε την επαναφορά του ως οικοδομήσιμο, μεταβάλλοντας και την ουσία της ακυρωμένης Απόφασης Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, ενώ θα μπορούσε να μεριμνήσει για την εξάλειψη των τυπικών λόγων της ακύρωσης. Η Επιτροπή δεν ενημερώθηκε για την εξέλιξη αυτή με αποτέλεσμα να παρέλθουν οι προθεσμίες Διοικητικής προσφυγής ενάντια στην απόφαση αυτή.

Παράλληλα, το Πράσινο Ταμείο (ΕΤΕΡΠΣ) με τα υπ’ αριθμ. 09/21-07-2011 και 14/06-10-2011 Πρακτικά του ΔΣ του που αφορούν σε χρηματοδοτήσεις για απαλλοτριώσεις, ενέκρινε χρηματικό ποσό για την απαλλοτρίωση εν λόγω οικοπέδου, κατά την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2011. Τα πρακτικά εγκρίθηκαν και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 15-12-2011 και κοινοποιήθηκαν στο Δήμο με το σχετικό υπ’ αριθμ. πρωτ. 5616/24-10-2011 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ. Στο μεταξύ όμως η Απόφαση Περιφερειάρχη είχε επαναφέρει το οικόπεδο ως οικοδομήσιμο.

Ωστόσο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 είχε εγγράψει κωδικό για την απαλλοτρίωση του εν λόγω οικοπέδου. Επιπλέον, με έγγραφό της η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης τόνιζε την αναγκαιότητα διατήρησης του εν λόγω οικοπέδου ως χώρου πρασίνου και εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τον επαναχαρακτηρισμό του ως χώρου πρασίνου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης έλαβε την υπ’ αριθμ. 1259/2013 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η επανυποβολή της ρυμοτομίας και ο χαρακτηρισμός του οικοπέδου ως κοινόχρηστου χώρου.

Εξαιτίας όμως της απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που επανέφερε το οικόπεδο ως οικοδομήσιμο, η τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν εφαρμόστηκε. Άγνωστο είναι το αν και που διατέθηκαν τα εγκεκριμένα κονδύλια του Πράσινου Ταμείου για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου.

Οι κάτοικοι το 2013 κινητοποιούνται ξανά συλλέγοντας περίπου 300 υπογραφές,  παρευρέθηκαν σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έκαναν συναντήσεις με τους αρμόδιους αντιδημάρχους ζητώντας την εφαρμογή της απόφασης λαμβάνοντας γενικόλογες υποσχέσεις. Πιέσεις ασκήθηκαν και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με έγγραφο αίτημα των κατοίκων που κατατέθηκε το 2016 ζητούσαν την επαναφορά του οικοπέδου ως χώρου πρασίνου, ενώ έγιναν ενημερωτικές συναντήσεις και με την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη κ. Πατουλίδου. Ακολούθησε εξώδικη διαμαρτυρία των κατοίκων προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που κοινοποιήθηκε και στο Πράσινο Ταμείο χωρίς όμως να λαμβάνουν απαντήσεις για την ουσία του ζητήματος.

Ανάλογες οχλήσεις έκαναν οι κάτοικοι και στη Διοίκηση Ζέρβα το 2018. Ενδιαφέρον έχει ότι το μεσοδιάστημα 2014-2018 ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε μέσα από την χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου στην απαλλοτρίωση άλλων οικοπέδων, ενώ όπως τονίζουν κάτοικοι της περιοχής στελέχη του επικαλούνταν οικονομική αδυναμία. Έτσι το εν λόγω οικόπεδο που είχε προτεραιότητα στην απαλλοτρίωση το 2011 βρέθηκε στα αζήτητα. Το 2022 το οικόπεδο μεταβιβάσθηκε σε νέους ιδιοκτήτες και από το 2023, όταν έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, το οικόπεδο έχει καταστεί οικοδομήσιμο αφού έχει εκδοθεί και η Προέγκριση Οικοδομικής Άδειας για την ανέγερση οκταώροφης οικοδομής.

Οι κάτοικοι το τελευταίο διάστημα διερευνούν ξανά την υπόθεση ρωτώντας πώς γίνεται να μην εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης και τι απέγιναν τα κονδύλια για την απαλλοτρίωσή του.

Σταυρούλα Πουλημένη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Εκδήλωση: 10 χρόνια από το δημοψήφισμα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού – ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

«Η Eldorado καταστρέφει και το περιβάλλον και τα εργασιακά δικαιώματα!»