in

42 φορείς και σύλλογοι αντιτίθενται στη χρηματοδότηση της «Ελληνικός Χρυσός» από ελληνικές τράπεζες

42 Φορείς και Σύλλογοι του Δήμου Αριστοτέλη έστειλαν επιστολή προς τις τράπεζες, δηλώνοντας την αντίθεση τους για την ενδεχόμενη χρηματοδότηση της μεταλλευτικής εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» από το Tαμείο Ανάκαμψης καθώς και την δανειοδότηση της από τις ελληνικές τράπεζες.

Nα θυμίσουμε ότι η «Ελληνικός Χρυσός» και η μητρική της, «Εldorado Gold»,στις 7 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσαν τη «σύναψη με ελληνικές τράπεζες «Επιστολής Ανάθεσης» κατόπιν έγκρισης της επιτροπής πιστώσεων των τραπεζών, για τη χρηματοδότηση ύψους 680 εκατ. Ευρώ του έργου ανάπτυξης των Σκουριών στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική»

Στην επιστολή μεταξύ άλλων οι φορείς και σύλλογοι θέτουν εύλογα ερωτήματα μεταξύ των οποίων: «γιατί να χρηματοδοτηθεί από απαραίτητους για την ελληνική οικονομία πόρους μια εταιρεία που για χρόνια διαφημιζόταν ως η μεγαλύτερη ξένη επένδυση των Βαλκανίων;» Η συγκεκριμένη εταιρεία, όπως αναφέρουν, είναι γνωστό ότι δημιούργησε τεράστια προβλήματα και διχασμό στην κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής τα τελευταία χρόνια. Επίσης είναι γνωστό ότι για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της επιβλήθηκαν πρόστιμα και έχουν παραπεμφθεί στελέχη της για βαθμό κακουργήματος.

Οι τοπικοί φορείς και σύλλογοι της περιοχής εκφράζουν την αγωνία και την αντίθεση σημαντικού τμήματος της τοπικής κοινωνίας στις δραστηριότητες αυτές και ειδικά στο μεταλλείο των Σκουριών. Καταγγέλλουν επίσης ως προσχηματική τη δήθεν «ανοικτή διαβούλευση» που πραγματοποίησε η εταιρεία σχετικά με τις κοινωνικές επιπτώσεις της δραστηριότητας της (ΜΠΚΕ) το διάστημα 15 Ιουλίου-15 Σεπτεμβρίου σημειώνοντας ότι οι κάτοικοι, οι τοπικές αρχές, οι φορείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για την υπόθεση των Σκουριών δεν μπορούν, εν μέσω αδειών και διακοπών αλλά και τουριστικής περιόδου, να λάβουν γνώση των μελετών και να συντάξουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις. «Οι ωραιοποιημένες παρουσιάσεις που κάνει η διοίκηση της εταιρείας στα χωριά, μπορεί να εξυπηρετούν το στόχο της χρηματοδότησης, αλλά πραγματική διαβούλευση δεν είναι» ξεκαθαρίζουν .

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι φορείς και οι σύλλογοι της ΒΑ Χαλκιδικής έχουν δεκάδες φορές δηλώσει την αντίθεσή τους στις εξορυκτικές δραστηριότητες καθώς όπως έχουν επισημάνει αυτές βλάπτουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και είναι ασύμβατες με τις αειφόρες δραστηριότητες που είναι η βάση της τοπικής μας οικονομίας. Όπως εξηγούν «η αναπόφευκτη βλάβη στη γεωργία, τη μελισσοκομία, την αλιεία και τον τουρισμό, θα αποτελέσουν αιτία μαρασμού της περιοχής μας. Ειδικά το μεταλλείο των Σκουριών απειλεί τον σημαντικότερο φυσικό πόρο της περιοχής που είναι το νερό. Αυτά τα ζητήματα είχαν επισημανθεί, ήδη από την αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση του 2011, από ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς και ιδρύματα. Η κατασκευή των έργων επετράπη παρότι ουδέποτε δόθηκαν ικανοποιητικές απαντήσεις».

Έτσι και αλλιώς πρόκειται για μια εταιρεία (Ελληνικός Χρυσός), που όπως και η μητρική της «Eldorado Gold» «δεν είναι καινούριες στην περιοχή μας για να μας πείσουν, τώρα, για τις καλές τους προθέσεις και για την περιβαλλοντική τους ευσυνειδησία. Σε σειρά ζητημάτων, η εταιρεία δεν τήρησε ούτε τις δικές της μελέτες, ούτε τη νομοθεσία και την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Η ρύπανση τονίζουν οι φορείς, «συνεχίζεται καθώς, πάντα σύμφωνα με τους Επιθεωρητές, η εταιρεία δεν έχει λάβει κανένα μέτρο για τη συμμόρφωσή της με τη νομιμότητα».

Καλούν, έτσι, τις τράπεζες «να μην ρίχνουν λάδι στη φωτιά» δηλώνοντας ότι «είμαστε αντίθετοι σε κάθε παράταση ή επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μας και ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, απέναντι σε αυτή και σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, προκειμένου να πετύχουμε αποχαρακτηρισμό της περιοχής και σταδιακό μηδενισμό της μεταλλευτικής δραστηριότητας».

Ολόκληρη η επιστολή:

Προς:

Linders Henrik [email protected]

The Managing Director, Environment and Sustainability

Environment and Sustainability Department

Email: [email protected]

Andreea Moraru,

EBRD regional director for Greece and Cyprus

Email: [email protected]

Charlotte Ruhe
Managing Director, Central and South Eastern Europe,

email: [email protected]

Παύλος Μυλωνάς

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ

email: [email protected]

Χρήστος Μεγάλου

Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς

email: [email protected]

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες:

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπροσωπούμε τοπικούς φορείς και συλλόγους του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός και επικοινωνούμε μαζί σας κατόπιν σχετικών αποφάσεων των διοικητικών μας συμβουλίων.

Πληροφορηθήκαμε ότι η Τράπεζα εξετάζει την πιθανότητα να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του μεταλλείου των Σκουριών και άλλες δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας στην περιοχή του Δήμου μας. Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να εκφράσουμε την αγωνία και την αντίθεση σημαντικού τμήματος της τοπικής κοινωνίας στις δραστηριότητες αυτές και ειδικά στο μεταλλείο των Σκουριών.

Κατά την εξέταση λοιπόν από εσάς, της αίτησης της εταιρείας για χρηματοδότηση, ζητούμε να ληφθούν υπ’οψη και τα κάτωθι:

Αρχικά, καταγγέλουμε με έμφαση ως προσχηματική και υποκριτική τη δήθεν “ανοικτή διαβούλευση”, που υλοποιεί στο διάστημα 15 Ιουλίου -15 Σεπτεμβρίου, η Ελληνικός Χρυσός. Οι μήνες αυτοί είναι η καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού και είναι απολύτως αδύνατον για την τοπική κοινωνία να ενημερωθεί και να συμμετέχει με ουσιαστικό τρόπο. Στους τουριστικούς Δήμους της Χαλκιδικής, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Αριστοτέλη, κάτοικοι και τοπικές αρχές είναι αφιερωμένοι στην εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών και στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, τοπικών πανηγυριών κλπ. Αλλά ούτε και οι φορείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα που ενδιαφέρονται για την υπόθεση των Σκουριών μπορούν, εν μέσω αδειών και διακοπών, να λάβουν γνώση των μελετών και να συντάξουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις. Οι ωραιοποιημένες παρουσιάσεις που κάνει η διοίκηση της εταιρείας στα χωριά, μπορεί να εξυπηρετούν το στόχο της χρηματοδότησης, αλλά πραγματική διαβούλευση δεν είναι.

Γνωρίζουμε ότι οι εξορυκτικές δραστηριότητες αυτής της κλίμακας βλάπτουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον (Γη-Αέρα-Νερά) και είναι ασύμβατες με τις αειφόρες δραστηριότητες που είναι η βάση της τοπικής μας οικονομίας. Η αναπόφευκτη βλάβη στη γεωργία, τη μελισσοκομία, την αλιεία και τον τουρισμό, θα αποτελέσουν αιτία μαρασμού της περιοχής μας. Ειδικά το μεταλλείο των Σκουριών απειλεί τον σημαντικότερο φυσικό πόρο της περιοχής που είναι το νερό. Αυτά τα ζητήματα είχαν επισημανθεί, ήδη από την αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση του 2011, από ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς και ιδρύματα. Η κατασκευή των έργων επετράπη παρότι ουδέποτε δόθηκαν ικανοποιητικές απαντήσεις.

Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός και η μητρική της, Εldorado Gold, δεν είναι καινούριες στην περιοχή μας για να μας πείσουν, τώρα, για τις καλές τους προθέσεις και για την περιβαλλοντική τους ευσυνειδησία. Σε σειρά ζητημάτων, η εταιρεία δεν τήρησε ούτε τις δικές της μελέτες, ούτε τη νομοθεσία και την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Οι κρατικοί Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, από το 2015 μέχρι σήμερα, έχουν επανειλημμένως βεβαιώσει σοβαρές περιβαλλοντικές παραβάσεις που οδήγησαν σε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, και έχουν επιβάλει τα σχετικά πρόστιμα. Η ρύπανση συνεχίζεται καθώς, πάντα σύμφωνα με τους Επιθεωρητές, η εταιρεία δεν έχει λάβει κανένα μέτρο για τη συμμόρφωσή της με τη νομιμότητα.

Από τις θεσμοθετημένες, με την περιβαλλοντικη αδειοδότηση, υποχρεώσεις της, αλλά και από τις λοιπές δεσμεύσεις και υποσχέσεις της προς τη χώρα και την τοπική κοινωνία, η εταιρεία δεν έχει τηρήσει σχεδόν τίποτα. Όχι μόνο σε σχέση με το περιβάλλον και την εργασία, αλλά ούτε καν σε ο,τι αφορά τον βασικότερο πυλώνα της προηγούμενης σύμβασης που ήταν η μεταλλουργία χρυσού. Η νέα σύμβαση παραχωρεί τόσα καινοφανή προνόμια στην Ελληνικός Χρυσός, ώστε από πολλούς χαρακτηρίζεται αποικιοκρατική. Αρκετές δε από τις διατάξεις της φαίνεται να είναι αντίθετες στους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού. Θεωρούμε ότι αυτή δεν είναι στέρεη βάση για την ανάπτυξη μιας υγιούς επένδυσης, και σίγουρα όχι για τη δόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τους κατοίκους του τόπου.

Η τοπική κοινωνία έχει αγωνιστεί πολύ σκληρά, εδώ και πάνω από μία δεκαετία, προκειμένου να αποτρέψει την υλοποίησή του μεταλλείου στις Σκουριές. Πολλές χιλιάδες άνθρωποι έχουν πάρει μέρος στις αμέτρητες πορείες διαμαρτυρίας στις Σκουριές, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, στις δράσεις και τις εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού. Για όλα αυτά υπάρχει, στη διάθεσή σας, πλούσιο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό. Λόγω του αγώνα τους για την υπεράσπιση του τόπου, οι κάτοικοι της περιοχής υπέστησαν ακραία καταστολή και ποινικές διώξεις. Πάνω από 500 κάτοικοι κάθησαν στο εδώλιο με στημένα κατηγορητήρια, κατηγορούμενοι ακόμα και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, συχνά καθ΄υπόδειξη των υπαλλήλων και των υποστηρικτών της εταιρείας. Κάποιοι μάλιστα προφυλακίστηκαν για μήνες. Μετά από χρόνια δικαστικών μαχών, φυσικά, αθωώθηκαν όλοι.

Επισημαίνουμε δε ότι ανάλογο κίνημα αντίστασης στις μεταλλευτικές δραστηριότητες υπάρχει εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες και στη Θράκη, όπου η Eldorado Gold έχει άλλα κοιτάσματα που προσπαθεί να αναπτύξει. Οι προσπάθειές της σταθερά αποτυγχάνουν, διότι το σύνολο των κατοίκων, των φορέων και των αιρετών εκπροσώπων της κοινωνίας έχουν σταθερή θέση ενάντια σε αυτές τις δραστηριότητες.

Υπάρχει κοινωνική ηρεμία τα τελευταία χρόνια στο Δήμο Αριστοτέλη, που οφείλεται στο γεγονός το μεταλλείο των Σκουριών βρίσκεται σε αναστολή από το 2017. Αλλά ο διχασμός που έσπειρε η εταιρεία παραμένει, όπως και η αρνητική θέση ενός πολύ μεγάλου τμήματος της κοινωνίας απέναντι σε αυτήν την επένδυση. Ελπίζουμε ότι η τράπεζά σας δεν θα θελήσει να ρίξει λάδι στη φωτιά, εγκρίνοντας χρηματοδότηση για αυτό το έργο που για την τοπική κοινωνία είναι “κόκκινο πανί”.

Εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι σε κάθε παράταση ή επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μας και ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, απέναντι σε αυτή και σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, προκειμένου να πετύχουμε αποχαρακτηρισμό της περιοχής και σταδιακό μηδενισμό της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Την παρούσα επιστολή προσυπογράφουν οι κάτωθι Φορείς και Σύλλογοι:

 1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
 2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ν.ΡΟΔΩΝ
 3. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ

   

 4. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
 5. Δ.Α.Σ.Ε (ΔΑΣΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ) ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ-ΙΕΡΙΣΣΟΥ
 6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 2020
 7. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
 8. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 9. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ»
 10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
 11. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ «ΚΛΕΙΓΕΝΗΣ»
 12. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ «ΚΑΓΚΕΛΕΥΤΟΣ»
 13. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΚΑΝΘΟΣ» ΙΕΡΙΣΣΟΥ
 14. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ «ΚΑΡΔΟΣ»
 15. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΤΛΑΣ» ΙΕΡΙΣΣΟΥ
 16. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
 17. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
 18. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΥΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
 19. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΚΥΤΤΑΡΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ»
 20. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
 21. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
 22. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
 23. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
 24. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ
 25. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ
 26. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ
 27. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΝΙΚΗ» ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ
 28. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ
 29. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
 30. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
 31. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
 32. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
 33. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»
 34. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ «ΞΕΡΞΗΣ»
 35. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ
 36. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ
 37. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ
 38. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ
 39. ‘ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ’ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ
 40. ‘ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ’
 41. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
 42. ΔΑ.Σ.Ε (ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Εργατικό δυστύχημα στην Κέρκυρα – Νεκρός 50χρονος εργάτης

Αγωγή Slapp από τη διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου εναντίον τοπικού Μέσου