Λιγότερες από τις μισές αιτήσεις φοιτητών για μετεγγραφή έγιναν δεκτές

Λιγότερες από τις μισές αιτήσεις για μετεγγραφές φοιτητών έγιναν δεκτές καθώς συνολικά καλύφθηκαν 4.534 θέσεις από το σύνολο των 9.930.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας, από το σύνολο των αιτήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία των αιτούντων επικαλέσθηκε μοριοδοτούμενα κριτήρια (9.710), ενώ 220 αιτήσεις επικαλούνταν ασθένειες ή αναπηρίες.

Επίσης, 6.600 φοιτητές, δηλαδή το 66,46%, δήλωσαν μόνο ένα τμήμα για να μετεγγραφούν.

Από τον συνολικό αριθμό προτιμήσεων (13.260), οι 7.860 αφορούσαν σε πανεπιστήμια, οι 5.351 σε ΤΕΙ και οι 49 σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, με το πανεπιστήμιο Αθηνών να συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις (2.166).

Τέλος, τα ιδρύματα της Αττικής συγκέντρωσαν 6.639 προτιμήσεις και τα τριτοβάθμια ιδρύματα της Θεσσαλονίκης 3.686, ενώ 2.935 προτιμήσεις αφορούσαν σε ιδρύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.