in ,

Κάλεσμα του ΣΥΔ στα πρόσωπα που είναι υποψήφια στις Ευρωεκλογές να δεσμευτούν στην αναγνώριση των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, καθώς και των προσώπων που εργάζονται στο σεξ, με το παρόν δελτίο τύπου και ενόψει των Ευρωεκλογών που θα διεξαχθούν στη χώρα μας την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024, καλεί τα πρόσωπα που είναι υποψήφια να δεσμευτούν στην αναγνώριση των τρανς και ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, το ΣΥΔ καταθέτει τις προτάσεις του, βάσει της ατζέντας διεκδικήσεων που προωθεί για την εφαρμογή τους από την ίδρυσή του και καλεί τα υποψήφια πρόσωπα των δημοκρατικών κομμάτων για τις Ευρωεκλογές να δεσμευτούν για την εφαρμογή τους στους παρακάτω τομείς:

1. Η διαδικασία της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου (Ν.4491/2017), να γίνει εξωδικαστική, με μια απλή αίτηση στα ληξιαρχεία, να βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου, να δίνει την δυνατότητα κενής καταχώρησης φύλου για τα μη δυαδικά, ίντερσεξ και γενικότερα φυλοδιαφορετικά άτομα το επιθυμούν. Να μεταβάλλονται οι ληξιαρχικές πράξεις των τέκνων ώστε να συνάδουν ως προς το φύλο των τρανς γονέων τους, να μην υπάρχει ηλικιακό όριο για την διαδικασία και να νομοθετηθεί ρητή διάταξη για τη μεταβολή του καταχωρισμένου φύλου και ονόματος σε τρανς πρόσωπα με προσφυγικό προφίλ.

2. Την τροποποίηση του Ν.5089/2024 (ΦΕΚ Α 27/17.2.2024) «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα σε άλλες διατάξεις», σε αναφορά σε γάμο ανεξαρτήτως φύλου, την προσθήκη του τεκμηρίου γονεϊκότητας ώστε να αναγνωρίζονται ως γονείς τα τρανς και μη δυαδικά πρόσωπα καθώς και οι σχέσεις μεταξύ γυναικών, την ισότιμη πρόσβαση και προστασία από διακρίσεις για τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και στην παρένθετη κυοφορία καθώς και τη τροποποίηση του Αστικού Κώδικα ώστε να προστεθούν η έκφραση, ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου στην απόφαση του δικαστηρίου για την ισότιμη μεταχείριση των γονέων χωρίς διακρίσειςΗ διαδικασία της τεκνοθεσίας για τα ζευγάρια του ιδίου φύλου να τροποποιηθεί και να γίνεται εξωδικαστική με αίτηση στα ληξιαρχεία όπως ακριβώς γίνεται στα ετερόφυλα ζευγάρια, στα οποία και οι δύο γονείς αναγνωρίζονται ως γονείς των παιδιών τους χωρίς να ακολουθείται η δικαστική διαδικασία, η οποία είναι χρονοβόρα, κοστοβόρα και τους αφήνει απροστάτευτους σε περιστατικά διακρίσεων εντός ανοιχτού ακροατηρίου χωρίς καμία μυστικότητα και προστασία της ιδιωτικής τους ζωής. Να καταργηθούν διατάξεις για την αναδοχή ή την τεκνοθεσία που έχουν προϋπόθεση γνωματεύσεις και στιγματίζουν ομάδες πληθυσμού.

3. Να ενσωματώσει η Πολιτεία τον διεθνή ταξινομητικό κατάλογο ICD-11 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που εκδόθηκε το 2018 και να αποψυχιατρικοποιήσει την ταυτότητα φύλου, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και χωρίς παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής των τρανς, μη δυαδικών και ίντερσεξ προσώπων στη πρόσβαση τους στις υπηρεσίες υγείας και στην συμπερίληψη τους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των διαδικασιών επαναπροσδιορισμού φύλου και την συμπερίληψη των ανασφάλιστων τρανς ατόμων στις ευάλωτες ομάδες για τη συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων από ιδιώτες ιατρούς και την ισότιμη πρόσβαση των τρανς προσώπων στην ασφαλιστική κάλυψη ιδιωτικών κλινικών. Την δημιουργία μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας ασφαλούς οδηγού για τα άτομα που επιθυμούν να μπουν στην διαδικασία φυλομετάβασης, που θα περιέχει τις κλινικές-νοσοκομεία με ειδικούς γιατρούς. Την προσθήκη απαγόρευσης των διακρίσεων για λόγους ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, για την αποτελεσματική προστασία από τις διακρίσεις στο χώρο υγείας. Την εκπαίδευση υπαλλήλων στο χώρο της υγείας σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, χαρακτηριστικών και έκφρασης φύλου και την υλοποίηση καλών πρακτικών βάσει ερευνών και διατριβών για την πρόσβαση των τρανς και φυλοδιαφορετικών προσώπων στις υπηρεσίες υγείας καθώς και για τον αποστιγματισμό και την αποψυχιατρικοποίηση της νευροδιαφορετικότητας με συμπεριληπτικό και επιβεβαιωτικό μοντέλο από εμπειρογνώμονες και ειδικευμένους επαγγελματίες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

4. Την διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην αιμοδοσία πέραν του σεξουαλικού προσανατολισμού και για λόγους έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου μέσω Εγκυκλίων στη βάση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην υγειονομική περίθαλψη και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας (Ν.443/2016 όπως τροποποιήθηκε μέσα από τον Ν.5089/2024), καθώς και να αφαιρεθεί από το έντυπο της αιμοδοσίας η ντροπιαστική, στιγματιστική διάταξη που απαγορεύει τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ να δώσουν αίμα.

5. Την τροποποίηση του Άρθρου 62 (Πρακτικές μεταστροφής), παρ.2 β, του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», έτσι ώστε να υπάρχει ρητή οριζόντια απαγόρευση κάθε είδους ψυχιατρικής ή άλλης πρακτικής που σκοπό έχει τη «μεταστροφή», «μεταβολή» ή «επανακαθορισμό» του σεξουαλικού προσανατολισμού, της έκφρασης ή της ταυτότητας φύλου ενός προσώπου, την αφαίρεση της «ρητής συναίνεσης» στα πρόσωπα που υποβάλλονται σε τέτοια βασανιστήρια και στην απαγόρευση τέτοιων πρακτικών και από μη επαγγελματίες.

6. Την δημιουργία προγράμματος και κατάθεση σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας κατά των διακρίσεων, στην κατεύθυνση της εμπέδωσης ενός τοίχους κατά των διακρίσεων για τους εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και την καλλιέργεια ενός κλίματος κατά του σεξισμού, της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων. Την τροποποίηση του Νόμου 4957/2022 – ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022, ώστε στην ισότιμη πρόσβαση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) να συμπεριληφθεί το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου και την τροποποίηση του Νόμου 5029/2023 – ΦΕΚ 55/Α/10.03.2023 ώστε να αναφέρονται ρητά οι αιτίες και οι μορφές του σχολικού εκφοβισμού που γίνονται επίσης στη βάση του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου. Να νομοθετηθούν εκπαιδευτικά σχολικά προγράμματα για την σεξουαλική εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μορφές της νευροδιαφορετικότητας σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με ειδικευμένους εκπροσώπους ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που θα απευθύνονται στο σχολικό περιβάλλον στο σύνολό του και στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

7. Την συμπερίληψη των τρανς ατόμων στα Ειδικά Βοηθήματα Ευάλωτων Ομάδων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), καθώς και τη θεσμοθέτηση Ειδικού Μηνιαίου Επιδόματος για τα τρανς άτομα, ηλικίας 50 ετών και άνω, στο οποίο θα υπάρχει και η ανάλογη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, έτσι ώστε οι ήδη φτωχοποιημένοι τρανς συνάνθρωποι μας να μην φτωχοποιούνται ακόμη περισσότερο από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, το οποίο θα βασίζεται αποκλειστικά πάνω στις δικές τους ανάγκες, ως μορφή αποζημίωσης, τα οποία λόγω της περιθωριοποίησης και του στιγματισμού από την Πολιτεία, αναγκάστηκαν να εργαστούν στο σεξ με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας αλλά και διαβίωσης χωρίς καμία κρατική προστασία και πρόσβαση σε ασφαλής υπηρεσίες υγείας.

8. Την αναθεώρηση του εντελώς παρωχημένου νόμου 2734/1999 «περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων». Να τροποποιηθεί η υφιστάμενη νομοθεσία για την εργασία στο σεξ ώστε να αντιμετωπίζεται όπως όλες οι εργασίες με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και προνοιακά δικαιώματα, καθώς και να προστατεύονται επαρκώς τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ από το στίγμα και τις διακρίσεις.

9. Την προσθήκη του σεξουαλικού προσανατολισμού, της έκφρασης, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που χρήζουν άσυλο και την διασφάλιση της ιδιωτικότητάς τους και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειά τους.

10. Την τροποποίηση και επέκταση του Νόμου 4285/2014 (αντιρατσιστικός νόμος), έτσι ώστε να μην ποινικοποιείται μόνο η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους, αλλά γενικότερα κάθε μορφή ρητορικής μίσους, και επιπλέον να ληφθούν επιπλέον μέτρα όταν αυτός εκπορεύεται από δημόσια πρόσωπα, αλλά και να υπάρξουν επιπλέον ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της δημόσιας διάδοσης, δημόσιας διανομής ή παραγωγής ή αποθήκευσης ρατσιστικού υλικού, καθώς και να υπάρξουν μέτρα προστασίας των υποστηρικτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει της Αποφάσεως του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών της Ε.Ε. Την αναθεώρηση του Άρθρου 4 παρ. 1 του προεδρικού διατάγματος 77/2003 για τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με τη συμπερίληψη της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου ως πεδίου απαγόρευσης σχολίων που προάγουν την υποτίμηση, κοινωνική απομόνωση, δυσμενείς διακρίσεις ή/και βία.

11. Την προσθήκη του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου στην παρ. 2, Άρθρο 5 του Ελληνικού Συντάγματος για την απόλαυση της απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας. Την νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία» και την προσθήκη του «φύλου» στο Ποινικό Κώδικα για τα εγκλήματα μίσους (Άρθρο 82Α).

12. Την δημιουργία Ειδικής Ανεξάρτητης Αρχής, με προτεινόμενη ονομασία «Συνήγορος Ισότητας για λόγους Σεξουαλικού Προσανατολισμού, Έκφρασης, Ταυτότητας και Χαρακτηριστικών Φύλου», που θα εξειδικεύεται σε αυτά τα θέματα, και με αρμοδιότητες αυτεπάγγελτης δράσης, καθώς και κατάρτισης ειδικών εκθέσεων ή/και προτάσεων νόμου προς τους αρμόδιους Υπουργούς για την εξάλειψη των διακρίσεων. Την δημιουργία Ανεξαρτήτου Αποτελεσματικού Οργάνου που θα διενεργεί διοικητικές εξετάσεις στα Σώματα Ασφαλείας για λόγους αστυνομικής αυθαιρεσίας. Στον κώδικα λειτουργίας του ανεξαρτήτου οργάνου, σαφής συμπερίληψη και των διακρίσεων, ρατσιστικής συμπεριφοράς ή/και πρακτικών και για λόγους φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, με αυστηρές πειθαρχικές ποινές.

13. Την προσθήκη άρθρου στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων, που θα απαγορεύει την ανάπτυξη της ρητορικής μίσους και του σεξισμού μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που το πεδίο του θα αναφέρει σαφώς το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου. Αρχικά να προβλέπονται αυστηρές συστάσεις από το Προεδρείο της Βουλής, και αν επαναληφθεί από τον/την ίδιο/α βουλευτή/βουλεύτρια πρόβλεψη ποινής στέρησης της βουλευτικής αποζημίωσης και αποβολής από έναν έως τρεις μήνες, αναλόγως της σοβαρότητας του περιστατικού. Το ποσόν της στέρησης της βουλευτικής αποζημίωσης, θα διατίθεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σε καμπάνια κατά της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας. Εάν το περιστατικό αφορά μέλος του Προεδρείου της Βουλής, άμεση στέρηση της ιδιότητας. Την υιοθέτηση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο των «Κατευθυντήριων Γραμμών για την Προστασία των Δικαιωμάτων των LGBTI Aτόμων» στις εξωτερικές σχέσεις, όπως ψηφίστηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 24 Ιουνίου 2013.

14. Την αναγνώριση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο της Διεθνούς Ημέρας κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας, Τρανσφοβίας και Ιντερφοβίας, που έχει οριστεί διεθνώς την 17η Μαίου κάθε χρόνο, συμβολικά, ως ημέρας κατά των διακρίσεων που υφίστανται τα πρόσωπα λόγω ομόφυλου ή αμφιφυλόφιλου σεξουαλικού προσανατολισμού καθώς και τα τρανς και ίντερσεξ πρόσωπα. Επίσης, αναγνώριση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο της Διεθνούς Ημέρας Τρανς Μνήμης που έχει οριστεί διεθνώς την 20η Νοεμβρίου, τιμώντας τη μνήμη όσων διεμφυλικών/τρανς ατόμων δολοφονήθηκαν λόγω του τρανσφοβικού μίσους, αλλά και ως ημέρα αφύπνισης για την βία, τον ρατσισμό και την μισαλλοδοξία που δέχονται τα τρανς και ίντερσεξ άτομα.

15. Την συνεχής ενημέρωση/εκπαίδευση των σωμάτων ασφαλείας, εκπαιδευτικών, εργαζομένων σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνικών λειτουργών, εργαζομένων στην Υπηρεσία Ασύλου, σωφρονιστικών υπαλλήλων, εργαζομένων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπών εργαζομένων σε ευαίσθητους τομείς παροχής υπηρεσιών σε θέματα διαφορετικότητας και ειδικότερα σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου από εμπειρογνώμονες και ειδικευμένους επαγγελματίες ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων.

Το Σωματείο Υποστήριξης Διευμφυλικών (ΣΥΔ), καλεί τα πρόσωπα των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου που είναι υποψήφια στις Ευρωεκλογές να δεσμευτούν στην αναγνώριση των προτάσεων του ΣΥΔ για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων στην Ελλάδα και τα εγκαλεί να υπογράψουν το έγγραφο δέσμευσης «Come Out 4 Europe Pledge 2024» της ILGA-Europe, στο οποίο δηλώνουν την υποστήριξη τους για την προώθηση και προάσπιση των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με όλα τα Κράτη Μέλη και τις ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μικρή εγκυκλοπαίδεια του φεμινισμού. Του Χρήστου Λάσκου

Δικαιώθηκε η εργαζόμενη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που είχε καταγγείλει εργασιακό εκφοβισμό