Βροχή απολύσεων στα ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης

Και η βροχή των απολύσεων των τεχνικών που εργάζονται στα παραρτήματα Θεσσαλονίκης των εθνικής εμβέλειας ιδιωτικών...

τηλεοπτικών σταθμών συνεχίζεται. Αυτή την φορά ήταν ο ΑΝΤ1 που χτες, εντελώς ξαφνικά και λίγο πριν λήξει η βάρδιά τους, ανακοίνωσε τις απολύσεις ενός εικονολήπτη και ενός ηχολήπτη. Η διοίκηση της Ένωσης δηλώνουμε ότι δεν θα ανεχτούμε πλέον την περαιτέρω τηλεοπτική υποβάθμιση της Βόρειας Ελλάδας, και καλούμε


 τους υπευθύνους του σταθμού να ανακαλέσουν άμεσα τις δύο απολύσεις.

Αν αυτό δεν γίνει μέσα στην διάρκεια της σημερινής μέρας, τότε θα προχωρήσουμε σε συνεχόμενες 24ωρες απεργίες μέχρι την επαναπρόσληψή τους, ξεκινώντας από την πρώτη, σύμφωνα με την νομοθεσία, ημερομηνία.
Ζητάμε την έμπρακτη συμπαράσταση όλων των εργαζομένων στον ΑΝΤ1 (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και όλων των συνδικαλιστικών ενώσεων του χώρου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΙΤΒΕ