Σημαντική οπισθοδρόμηση στα δικαιώματα των προσφύγων το νομοσχέδιο για το άσυλο

Δεκαπέντε οργανώσεις για το προσφυγικό καλούν την κυβέρνηση σε μη ψήφιση του νομοσχεδίου για το άσυλο πριν υπάρξει ουσιαστική διαβούλευσή του ενώ παράλληλα κάνουν λόγο για σημαντική οπισθοδρόμηση ως προς τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο.

Την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, οι υπογράφουσες οργανώσεις απέστειλαν σε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κοινό υπόμνημα σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Περί διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» το οποίο τίθεται σε ψηφοφορία στη Βουλή.

Στο υπόμνημα αυτό, τονίζουν ότι «οι νέες διατάξεις που ενσωματώνουν εκ νέου τρεις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη διεθνή προστασία, για την υποδοχή και φιλοξενία των αιτούντων διεθνή προστασία, αποτελούν σημαντική οπισθοδρόμηση, καθώς αντικαθιστούν προηγούμενες διατάξεις που εξασφάλιζαν διαδικαστικές εγγυήσεις και τα δικαιώματα ευάλωτων ομάδων, με κατώτερα πρότυπα που δε λαμβάνουν υπόψιν την πραγματικότητα στο πεδίο και μπορεί να οδηγήσουν σε παραβιάσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου».

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, ο περιορισμός των κατηγοριών ευάλωτων αιτούντων άσυλο, η εισαγωγή ασφυκτικών προθεσμιών, η μη ουσιαστική πρόσβαση στην διαδικασία προσφυγής και η αδικαιολόγητη διεύρυνση της κράτησης, είναι μερικά από τα νέα μέτρα που συρρικνώνουν τα δικαιώματα των αιτούντων διεθνή προστασία.

Επιπλέον, όπως τονίζουν, υπάρχει κίνδυνος το εν λόγω νομοσχέδιο να οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση του συστήματος υποδοχής και ασύλου δεδομένου ότι η ήδη υποστελεχωμένη διοίκηση καλείται να αναλάβει σημαντικές, επιπλέον, διαδικαστικές υποχρεώσεις σε ένα πλαίσιο σοβαρών κρατικών ελλείψεων.  

«Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι πολλές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα έχουν σοβαρές συνέπειες στις ζωές χιλιάδων ανθρώπων ενώ δεν διασφαλίζουν την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου αλλά ούτε και την βελτίωσή τους» σημειώνουν ακόμη επισημαίνοντας πως η ψήφιση του νομοσχεδίου με τη διαδικασία του επείγοντος – με μόλις 5 ημέρες προθεσμία – δεν επέτρεψε την επαρκή μελέτη και υποβολή σχολίων, ενώ η κατάθεσή του στη Βουλή, αμέσως μετά το τέλος της προθεσμίας, ανέδειξε μια βιαστική επεξεργασία όσων σχολίων έγιναν, με πολλά να απορρίπτονται χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.

«Η προσπάθεια κωδικοποίησης της νομοθεσίας για το άσυλο μπορεί να αποτελέσει ένα θετικό βήμα, εφόσον λάβει υπόψιν τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν και με στόχο τη διασφάλιση της βελτίωσης των διαδικασιών και της προστασίας των δικαιωμάτων όσων επηρεάζονται από αυτές» καταλήγουν καλώντας τους βουλευτές να μην προχωρήσουν στην ψήφιση του νομοσχεδίου και την ελληνική κυβέρνηση σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς για το άσυλο.