Οι εννιά "τρύπες" της προκήρυξης για τη Δημόσια Τηλεόραση

Εργαζόμενοι ΕΡΤ3: Άκυρη η προκήρυξη

"Έωλη και διάτρητη" χρακτηρίζουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3 την προκήρυξη για το λεγόμενο μεταβατικό φορέα της Δ.Τ..

Τα επιχειρήματα τους παρουσίασαν στο βραδινού δελτίο ειδήσεων οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3 τα οποία όπως υποσηρίζουν τεκμηριώνουν την ακυρότητα της προκήρυξης.

Οι εννιά "τρύπες"

1.    Αλλαγή του όρου για την υποχρεωτικότητα γνώσης πέντε τομέων πληροφορικής(E.C.D.L.), στη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
2.    Αλλαγή του όρου για τη  προσμέτρηση της προϋπηρεσίας (από το σύνολο της προϋπηρεσίας αρχικά,  μόνο 5 χρόνια στη συνέχεια ),  στη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
3.    Απουσία ενιαίας λίστας επιτυχόντων-επιλαχόντων, με σειρά κατάταξης .
4.    Απουσία δικαιώματος ένστασης.
5.Παροχή διήμερου διόρθωσης των αιτήσεων για την Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Αυγούστου, ενώ ήδη έχει λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και έχουν ήδη ανακοινωθεί οι επιτυχόντες της πρώτης προκήρυξης. Καλούν  όσους έχουν κάνει λάθη στις αιτήσεις τους,  να τις υποβάλουν εκ νέου! Είναι η πρώτη φορά όπου διενεργείται  προκήρυξη του δημοσίου και πρώτα ανακοινώνονται οι “επιτυχόντες”, στη συνέχεια διενεργείται έλεγχος επί των αιτήσεων και τέλος μετά καλούνται οι “ενδιαφερόμενοι” να τις διορθώσουν.
6. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από τον κ. Γκίκα Μάναλη, του οποίου οι αρμοδιότητες περιορίζονται στην εκκαθάριση της ΕΡΤ, σύμφωνα με  το νόμο, χωρίς να προβλέπεται καμία άλλη δυνατότητα, μεταξύ των οποίων και η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής προσωπικού, για το μόρφωμα-έκτρωμα του λεγόμενου μεταβατικού, το οποίο καταλήγει να είναι ΑΜΕΤΑΒΑΤΟ.
7.Στην προσμέτρηση των μορίων αναδεικνύεται το παράδοξο το απολυτήριο του Λυκείου να παρέχει στον αιτούντα περισσότερα μόρια από το πτυχίο του Πανεπιστημίου. Το απολυτήριο του Λυκείου στην 20βαθμη κλίμακα πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 20 της προκήρυξης παρέχει στον απόφοιτο του λυκείου περισσότερα μόρια από όσα μόρια δίνει στον πτυχιούχο ΑΕΙ και ΤΕΙ με τη 10βαθμη κλίμακα πολλαπλασιαζόμενο επί του συντελεστή 40 της προκήρυξης. Παράδειγμα ένας απόφοιτος Λυκείου με βαθμό 18 επί 20 συντελεστή λαμβάνει 360 μόρια, ενώ ένας απόφοιτος της Νομικής με βαθμό 7 επί 40 συντελεστής λαμβάνει 280 μόρια.
8. Αναφέρεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρώτης προκήρυξης: «Οι αιτήσεις όσων δεν περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση των επιτυχόντων , θα εξεταστούν στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης».Ερώτημα: από πότε οι αποτυχόντες μιας προκήρυξης επιλογής  συμμετέχουν αυτοδίκαια στη διαδικασία επιλογής μιας άλλης προκήρυξης;
9. Διπλοθεσίτες, συνταξιούχοι και επίορκοι, οι οποίοι αρχικά θα ετίθεντο εκτός της λίστας των 2000  πρώην εργαζομένων της ΕΡΤ, συμμετέχουν ισότιμα στην εν λόγω διάτρητη προκήρυξη , χωρίς καμία διασφάλιση διαφάνειας.