#Φωτοσχόλιο_στο_alterthess

Περί θεραπείας του κορονοϊού...

Σύνθημα σε τοίχο στην Άνω Πόλη στη Θεσσαλονίκη που μας έστειλε αναγνώστρια