Φιλοσοφική νυκτηγορία στο καφέ Γαζία

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου

Αρχίζει την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 η νέα περίοδος των φιλοσοφικών νυκτηγοριών με τον Όμηρο Ταχμαζίδη, στο καφέ ΓΑΖΙΑ (Καρόλου Ντηλ  22 – Θεσσαλονίκη).

Θέμα: «Γλώσσα, πράξη και πολιτική πραγματικότητα».