Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Παύλου Μελά τάσσεται κατά της καύσης απορριμμάτων RDF-SRF και εναλλακτικών καυσίμων εντός αστικού ιστού

Ομόφωνο ψήφισμα εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παύλου Μελά στη συνεδρίασή του, στις 30 Σεπτεμβρίου κατά της προοπτικής καύσης απορριμμάτων RDF-SRF και εναλλακτικών καυσίμων εντός αστικού ιστού, στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα καύσης.

Το ψήφισμα του Δήμου Παύλου Μελά:

Μπροστά στο ενδεχόμενο καύσης RDF – SRF, στο ΤΙΤΑΝ και σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα καύσης, δεκάδες φορείς, σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων και τοπική κοινωνία αντέδρασαν μαζικά σε μια τέτοια αρνητική εξέλιξη.

Ο Δήμος Παύλου Μελά συμπαρίσταται και βγαίνει μπροστά στο δίκαιο αγώνα που ξεκινά για να εναντιωθεί στο ενδεχόμενο καύσης RDF – SRF και να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, καθώς η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδιασμού θα φέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του δήμου Παύλου Μελά και όχι μόνο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Παύλου Μελά  αποφασίζει:
α. Να πάρει όλα τα μέτρα, κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες, ενάντια στο ενδεχόμενο καύσης αποριμματογενών αποβλήτων RDF-SRF στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ και σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα καύσης.
β. Να δημοσιεύσει ανακοίνωση για την αντίδρασή του στην απόφαση-γνωμοδότηση της Επιτροπής για πιθανή μεταφορά της καύσης από τη ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα, στα Δυτικά και στο ΤΙΤΑΝ. Στην ανακοίνωση θα δηλώνεται και η εναντίωση στην καύση απορριμμάτων RDF, SRF και εναλλακτικών καυσίμων σε μονάδες που βρίσκονται μια ανάσα από τα σπίτια μας. Η ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί στα ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης, αλλά και στους συλλόγους και φορείς του δήμου.
γ. Να κάνει ένσταση-προσφυγή κατά της γνωμοδότησης και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, για να ακυρωθεί η απόφαση της τροποποίησης της ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα.
δ. Να ζητήσει από την εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. αν όντως έχει σκοπό να κάνει καύση RDF –SRF στην Ευκαρπία. Να της γνωστοποιήσει ότι, σε περίπτωση που η απάντησή της είναι θετική, θα κριθεί ανεπιθύμητη, θα σταματήσει κάθε είδους ¨συνεργασία¨ μαζί της και το ίδιο θα ζητήσει και από τους συλλόγους και φορείς του δήμου Παύλου Μελά.
ε. Να ζητήσει εγγράφως από την Περιφέρεια και το ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας τις απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
›Για ποιο λόγο αφαιρέθηκε οποιαδήποτε καύση από τη ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης, αφού βασικός στόχος του ΦΟΔΣΑ ήταν η “ενεργειακή αξιοποίηση υπέρ των δήμων” ;
›Για ποιο λόγο, χωρίς καμία αιτιολόγηση ή μελέτη διασποράς αερίων ρύπων και δίχως να υπάρχει άδεια καύσης RDF και SRF, παρέχεται ¨εν λευκώ¨ η προοπτική της καύσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη στο ΤΙΤΑΝ, ενώ υπάρχουν οι αποφάσεις του 2010 από Περιφέρεια, από Δημάρχους και του Μητροπολίτη κ. Βαρνάβα, για απαγόρευση της καύσης απορριμμάτων στην τσιμεντοβιομηχανία στην Ευκαρπία;
›Υπάρχει περίπτωση να γίνει το ίδιο και με τη ΜΕΑ Δυτικού Τομέα;
›Γιατί ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν πέρασε από τη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης, αλλά απλά από μία επιτροπή Ανάπτυξης, που είχε πλειοψηφικά συμβούλους εκτός Θεσσαλονίκης; Εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότητα να υποβαθμίζεται ένα τέτοιο μείζον θέμα;
›Γιατί δεν έχουν εφαρμόσει μεθόδους και μέτρα μείωσης βλαπτικότητας των απορριμμάτων, με προτεραιότητα στην πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και την προώθηση της ανακύκλωσης, με διαλογή στην πηγή με ανάδειξη του δημόσιου χαρακτήρα της;
στ. Να ζητήσει την έγγραφη συμπαράσταση και των υπολοίπων Δημοτικών Συμβουλίων των δήμων της Δυτικής Θεσσαλονίκης στην ενδεχόμενη καύση RDF-SRF στο ΤΙΤΑΝ και να βγει κοινό δελτίο τύπου.
ζ. Να δηλώσει την αμέριστη συμπαράσταση και να ηγηθεί στον κοινό αγώνα που πρέπει να κάνουν Δήμοι και Δημότες  ενάντια στην καύση RDF-SRF, για να αναπτυχθεί πραγματικά και να προχωρήσει μπροστά η Δυτική Θεσσαλονίκη για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
η. Να απαιτήσει βελτίωση της λειτουργίας του ΣΜΑ Ευκαρπίας και αντισταθμιστικά οφέλη, ώστε να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή. Εδώ και 2 χρόνια εξυπηρετεί επιπλέον δήμους από ότι προβλέπει η ΜΠΕ του, με τη δικαιολογία ότι ο ΣΜΑ Θεσσαλονίκης παρουσιάζει προβλήματα.
θ. Να προχωρήσει στη δημιουργία Κέντρου Υγείας στο δήμο μας που να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες σε περίθαλψη, αλλά και στην πρόληψη, εξαιτίας του επιβαρυμένου περιβάλλοντος από τη γειτνίαση με ρυπογόνους  βιομηχανίες.
Η Καύση RDF – SRF και εναλλακτικών καυσίμων στο ΤΙΤΑΝ και σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα καύσης ΔΕN θα περάσει.