Ανάπλαση ΔΕΘ: ένα βήμα πίσω για τη Θεσσαλονίκη. Ανεπίστροφα…

Με αφορμή την συζήτηση που άνοιξε για την ανάπλαση της ΔΕΘ δημοσιεύουμε ένα κείμενο της «Πρωτοβουλίας για την υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων».

  Η χρήση του πολεοδομικού όρου «Μητροπολιτικός» για να χαρακτηρίσει την εν λόγω παρέμβαση μέσω του ΕΧΣ , είναι τουλάχιστον αδόκιμη και άστοχη, εφ’όσον δεν έχει καμία αναφορά και δεν εντάσσεται  σε ένα σχεδιασμό Μητροπολιτικού επιπέδου του ΠΣΘ και της ΕΠΘ. Αυτοί που ακυρώσαν το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και καταργήσαν τον φορέα του το 2014, αλλά και οι επόμενοι που δεν τα επαναφέραν έχουν τις ευθύνες τους. Άλλωστε αυτό παραδέχεται και η ίδια η ΣΜΠΕ: «Μέχρι στιγμής δεν έχουν εξειδικευτεί κατευθύνσεις για την ενιαία λειτουργία ή την ανάπλαση της Ζώνης αυτής (Ζώνης Άμεσης Επιρροής  της ΔΕΘ), πολύ δε περισσότερο δεν έχει συνταχθεί κάποια συνολική μελέτη οργάνωσής της ως  ενιαίας λειτουργικής περιοχής ». Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι προτείνεται από τη ΣΜΠΕ η εκπόνηση Ειδικής Κυκλοφοριακής Μελέτης στα πλαίσια της λειτουργίας του εκθεσιακού κέντρου και των parking 2.100-2.600 θέσεων, εκ των υστέρων βέβαια.

   Δεν αποδίδεται στη ΣΜΠΕ ποσοτικά η έκταση πρασίνου στη Ζώνη Άμεσης Επιρροής , η οποία με τον αριθμό των κατοίκων και των επισκεπτών της θα έδινε ένα δείκτη πρασίνου ανά κάτοικο & επισκέπτη δραματικά χαμηλό. Ακόμη η μη  θεσμική θωράκιση του όποιου «Πάρκου» δημιουργηθεί, διότι δεν το προέβλεψε η προέγκριση χωροθέτησης, το καθιστά ευάλωτο στις αναπόφευκτες μελλοντικές επεκτάσεις εκθεσιακών δραστηριοτήτων, εντός του. 

    Παραβλέπεται και δεν συνεκτιμάται στη ΣΜΠΕ ότι σε πολλές περιοχές του Δ.Θεσσαλονίκης ο υλοποιημένος ΣΔ είναι αισθητά μεγαλύτερος του σήμερα ισχύοντος. Ο παρακάτω πίνακας από τη μελέτη του υπό αναθεώρηση του ΓΠΣ  Δήμου Θεσσαλονίκης το αποδεικνύει.

 

Ποια είναι, μ’αυτά τα δεδομένα,  η «φέρουσα ικανότητα» του κέντρου της πόλης που μπορεί να αντέξει αξιοβίωτα και ποια τα ανεπίστροφα τετελεσμένα που θα δημιουργηθούν εάν υλοποιηθεί αυτή η ανάπλαση;
Αξίζει, τέλος ,να αναφέρουμε από το Πόρισμα μιας Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕτμ.ΚΜ 3-2-2009 με θέμα «Αξιοποίηση ελεύθερων χώρων του ΠΣΘ. Μετεγκατάσταση ΔΕΘ» στην οποία συμμετείχαν ο νύν Πρόεδρος του ΤΕΕ και ο νυν Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης. «Σκοπιμότητα μετεγκατάστασης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πρόκειται για ένα αρκετά μελετημένο θέμα η σκοπιμότητά του είναι πέραν κάθε συζήτησης τόσο για την απρόσκοπτη ανάπτυξη του ίδιου εκθεσιακού κέντρου όσο και για την απελευθέρωση μιας ιδιαίτερα κεντρικής περιοχής της πόλης όπου είναι αναγκαίο και μπορούν να αναπτυχθούν μητροπολιτικοί ελεύθεροι χώροι. Η δυναμική της ανάπτυξης επιβάλλει μια ισχυρή HELEXPO-ΔΕΘ με υπόσταση και αναπτυξιακό-επιχειρηματικό σχέδιο, με σαφή προσδιορισμό ενός χρονοδιαγράμματος για τη μεταφορά των βασικών εκθεσιακών δραστηριοτήτων εκτός πόλης.»

Πρωτοβουλία για την υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων
Μάρτιος 2019