Του Γιάννη Γκλαρνέτατζη

Στη συνεδρίασή του της 24ης Σεπτεμβρίου 1945 το δημοτικό συμβούλιο της Θεσσαλονίκης αποφάσισε την επαναφορά της ονομασίας Βενιζέλου για την οδό, που μέχρι και σήμερα, ονομάζεται έτσι, γεγονός το οποίο επικροτεί η εφημερίδα «Μακεδονία».[1]