Βιβλιοπαρουσίαση: Ιστορία και Κομμουνισμός, του Περικλή Παυλίδη

Οι Ακυβέρνητες Πολιτείες Συνεργατικό Βιβλιοπωλείο-Καφέ παρουσιάζουν το πολιτικό και ιστορικό δοκίμιο "Ιστορία και Κομμουνισμός" του Περικλή Παυλίδη (Periklis Pavlidis), Εκδόσεις ΚΨΜ.

Την Παρασκευή 09 Μαρτίου στις 18:30 στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 32, πρώτος όροφος).

Ομιλητές:

Γιώργος Γρόλλιος, καθηγητής ΑΠΘ

Χρήστος Τζήκας, αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ

και ο συγγραφέας.