Συναντήσεις εκτός τάξης: Φύλο, Μετανάστευση, Υγεία

Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, στις 3:30 μ.μ., στην Αίθουσα ΒΕΠΙ της Ιατρικής ΑΠΘ (4ος όροφος), το Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρσιών Υγείας διοργανώνει τη δεύτερη συνάντηση του κύκλου σεμιναρίων "Εκτός Τάξης", με τίτλο "Φύλο, Μετανάστευση και Υγεία". 

Εισηγείται η Zeynep Varol (Πανεπιστήμιο Ισταμπούλ, υπ. δρ. Ιατρικής ΑΠΘ)

[Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά]

* Οι σεμιναριακές συναντήσεις «Εκτός Τάξης» διοργανώνονται κάθε μήνα από το Εργαστήριο ΠΦΥ, ΓΙ και ΕΙΕ, στην Αίθουσα ΒΕΠΙ της Ιατρικής (4ος όροφος). Είναι ανοιχτές στο κοινό και δεν παρέχουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά. Στόχος των συναντήσεων αυτών είναι να σκεφτούμε μαζί, άνθρωποι με διαφορετικά «εργαλεία» και από διαφορετικά γνωστικά πεδία, πάνω στις προκλήσεις (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και ιδεολογικές) που αντιμετωπίζει στις μέρες μας η φροντίδα υγείας.