Στη διαιτησία κατά της Ελληνικός Χρυσός προσφεύγει το Δημόσιο

Στη διαδικασία της διαιτησίας προσφεύγει σύμφωνα με με ανακοίνωσή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το ελληνικό δημόσιο κατά της Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ προς διασφάλιση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας, σχετικά με την επένδυση των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Γράφει η Σταυρούλα Πουλημένη για το stokokkino.gr

Σκοπός της κίνησης αυτής, είναι, όπως τονίζεται, «η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος μέσω της εγχώριας αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της περιοχής και σε συμμόρφωση προς τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και προδιαγραφές».

Με έγγραφο που απέστειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, προς τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μιχαήλ Απέσσο, ζήτησε επισήμως την έναρξη των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την προσφυγή στη διαιτησία.
 
Η προσφυγή του Δημοσίου στην διαιτησία προβλέπεται από τον όρο 7 της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας που κυρώθηκε με άρθρο 52 του ν. 3220/2004 και δεν χρειάζεται τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας. Πρόκειται δηλαδή για μονομερή ενέργεια στην οποία προχωρά το δημόσιο κατά της Ελληνικός Χρυσός προσδοκώντας οριστική διευθέτηση του ζητήματος με τις Σκουριές. 
 
 Το Δημόσιο ορίζει έναν εκπρόσωπο του μέσω του Νομικού Συμβουλίου του κράτους που στην συγκεκριμένη περίπτωση έχει ανατεθεί στη δικηγορική εταιρεία “Δρυλλεράκης και Συνεργάτες”, αντίστοιχα η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός ορίζει τον δικό της εκπρόσωπο και ο διαιτητής ορίζεται από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
 
Η διαδικασία που είναι μυστική,  αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και να διαρκέσει περίπου 4 μήνες και στη συνέχεια θα εκδοθεί το αποτέλεσμα της.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία ασκούσε πιέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ώστε το Δημόσιο να μην προσφύγει στην διαιτησία με τον ισχυρισμό ότι «θα κάνει κακό στην επένδυση» και αντίστοιχες πιέσεις ασκούσαν και οι εργαζόμενοι σε αυτήν.