Προσωρινή διαταγή για την διατήρηση της περιουσίας του Αγγελιοφόρου ενέκρινε το δικαστήριο

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στα δικαστήρια

Δεκτό έκανε το αίτημα 54 εργαζομένων του "Αγγελιοφόρου" η  Υπηρεσία Ασφαλιστικών Μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής με αντικείμενο  τη διατήρηση όλων των περιουσιακών στοιχείων της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος ΑΕ στην παρούσα κατάσταση. Το δικαστήριο διατάσσει  την Εκδοτική Βορείου Ελλάδος  η πραγματική και νομική περιουσία της εταιρείας  να μείνει αμετάβλητη και να μην αποξηλώσει, να μην αφαιρέσει και να μη μεταφέρει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της ή οποιοδήποτε τμήμα του.

Η διαταγή χορηγείται,  προκειμένου να μην απομειωθεί η αξία του εν λόγω εξοπλισμού.

Οι εργαζόμενοι ζητούσαν να εκδοθεί προσωρινή διαταγή έτσι ώστε να απαγορευτεί η απομάκρυνση, αποξήλωση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας εκτός της έδρας της, δηλαδή του κτιρίου στην οδό Δαναιδών 4. Επιπλέον ζητούν να τους επιτραπεί η είσοδος στο χώρο της εργασίας τους έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους αντικείμενα. Να σημειωθεί ότι πολλοί εργαζόμενοι μετά και  την πρόσφατη πτώχευση και το κλείσιμο της επιχείρησης, καθώς και την παύση έκδοσης της εφημερίδας δεν έχουν προλάβει να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα και η διοίκηση τους απαγορεύει την είσοδο στο χώρο εργασίας τους. 

Το αίτημα αυτό υποβλήθηκε μετά τ​ις απόπειρες εκκένωσης των γραφείων του «Αγγελιοφόρου» στις 5 και 13 Νοεμβρίου όταν η διοίκηση της εταιρείας επιχείρησε να εκκενώσει το χώρο των γραφείων απ`όλο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό παρουσία του Β. Μπακατσέλου. 

Συγκέντρωση εργαζομένων του «Αγγελιοφόρου» πραγματοποιείται στην είσοδο των Δικαστηρίων.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι η η Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ έχει διακόψει την έκδοση της εφημερίδας και εν γένει τη λειτουργία της από τις 27.10.2015. Έχει δε υποβάλει αίτηση για παύση πληρωμών και πτώχευση, η οποία θα συζητηθεί στις 27.11.2015 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.